Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (131) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Zależność między społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw (CSR) w przemyśle włókienniczym w Republice Czeskiej a ich wynikami finansowymi

General problems of the fibre and textile industries

Autor:

  • Krause Josef
    , , 130 67 Prague 3 – Žizkov, Department of Strategy, Faculty of Business Administration, University of Economics, Prague, Czech Republic

DOI number: 10.5604/01.3001.0012.2524

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy omówiono zależność między przyjaznym środowisku podejściem przedsiębiorstw a ich wynikami finansowymi. W artykule podkreślono, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest ważnym zagadnieniem w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwami. W pracy przeanalizowano firmy z branży tekstylnej z certyfikatem przyjaznym dla środowiska w Republice Czeskiej, a następnie porównano ich wskaźnik rentowności z firmami z branży tekstylnej bez tej certyfikacji. Do porównania zastosowano test Wilcoxon’a i test t. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic.

Tagi:

corporate social responsibility, sustainable development, voluntary instruments, financial performance.

Cytowanie:

Krause J. Relationship between the Voluntary Instrument of CSR in the Textile Industry in the Czech Republic and Financial Performance. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 5(131): 8-12. DOI: 10.5604/01.3001.0012.2524

Opublikowano w numerze nr 5 (131) / 2018, strony 8–12.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook