Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer 1 (127)
AAA     ENG | POL

Numer 1 (127) / 2018

Pierwsza strona       Spis treści
 

List redaktora
Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Zaproponowanie modelu probabilistycznej oceny ryzyka operacyjnego dla przemysłu tekstylnego z wykorzystaniem podejścia bayesowskiego.

Autorzy: Jan Mustafa, Khalid M. Saeed, Awan Akbar Ali, Nisar Salman

Wypadki, awarie i straty operacyjne skłaniają do podkreślenia znaczenia odpowiednich systemów i mechanizmów kontroli w celu radzenia sobie z ryzykiem operacyjnym (OR). W artykule opisano metodologię przeprowadzania oceny ryzyka w zakresie ogólnej działalności włókienniczej, tj. opracowanie...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5860
| Strony 10–20

Badania i rozwój

Projekt systemu do pomiaru równomierności surowego jedwabiu

Autorzy: Pan Qingtian, Chen Miao, Hu Yucai, Zuo Baoqi

Równomierność surowego jedwabiu jest jedną z jego najcenniejszych zalet. Dotychczas powszechnie stosowane systemy kontroli równomierności jedwabiu są podatne na błąd człowieka i nie mają dokładnej powtarzalności, są kosztowne i wrażliwe na czynniki środowiskowe. W artykule zaproponowano...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.7790
| Strony 21–24

Osadzanie siarczku miedzi na modyfikowanych włóknach poliestrowych o dobrej przewodności

Autorzy: Zheng Guo, Juan Xie

W pracy zbadano proces osadzania siarczku miedzi na modyfikowanych chitozanem włóknach poliestrowych. Chitozan został użyty jako chelator do absorbowania jonów miedzi, które z powodzeniem mogą inicjować odkładanie siarczku miedzi w etapie osadzania chemicznego. Włókna nasycone siarczkiem...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.7792
| Strony 25–29

Badanie właściwości przędz celulozowych

Autorzy: Su Xuzhong, Su Xuzhong, Qin Xiaoxuan, Qin Xiaoxuan, Qin Xiaoxuan, Liu Xinjin, Liu Xinjin, Xie Chunping, Xu Bojun

Włókna celulozowe są włóknami odnawialnymi, które przyciągają ostatnio coraz więcej uwagi w dziedzinie przetwarzania tekstyliów. Przędzenie przędzy jest pierwszym podstawowym procesem w przetwarzaniu tkanin.  W artykule, na przykładzie włókien wiskozowych i Tencel, zbadano właściwości przędz celulozowych. ...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.7793
| Strony 30–35

Optymalizacja procesu i model przewidywania wytrzymałości przędz wytworzonych metodą przędzenia pneumatycznego

Autorzy: Eldeeb Moaz, Demir A.

Zbadano wpływ gęstości liniowej przędzy, prędkości podawania i ciśnienia dyszy na wytrzymałość przędz wytworzonych metodą przędzenia pneumatycznego. W tym celu zastosowano model regresji wielokrotnej. Wyniki pokazały, że zwiększając ciśnienia w dyszy, wytrzymałość na rozciąganie przędzy poprawia...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.7794
| Strony 36–41

Wpływ wzoru tkackiego i rodzaju przędzy na mechaniczne i powierzchniowe właściwości tkaniny

Autorzy: Azeem Musaddaq , Ahmad Zuhaib , Wiener Jakub, Fraz Ahmad , Siddique Hafiz Faisal , Havalka Antonin

Celem tego badania było zbadanie wpływu technologii przędzenia i splotu na właściwości mechaniczne i powierzchniowe tkaniny.  Przy zastosowaniu systemu obrączkowego i bezwrzecionowego wytworzono przędzę bawełniano-poliestrową(50:50) i przędzę w 100% bawełnianą.  Następnie na krośnie chwytakowym wytworzono tkaniny...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.7795
| Strony 42–45

Ocena właściwości mechanicznych kompozytów hybrydowych wytworzonych z odpadów włókienniczych

Autorzy: Masood Zaid , Ahmad Sheraz , Umair Muhammad , Shaker Khubab, Nawab Yasir, Karahan Mehmet

Przeprowadzone badania koncentrowały się na wykorzystaniu odpadów włókienniczych (bawełna i juta) oraz wyrobów z włókien szklanych do rozwoju kompozytów hybrydowych. Otrzymane kompozyty poddano ocenie przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), a także zbadano ich właściwości mechaniczne....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.7796
| Strony 46–52

Zaprojektowanie i opracowanie tkanin dżinsowych o zwiększonej wytrzymałości i odporności na ścieranie podczas uderzenia z przeznaczeniem na odzież dla motocyklistów

Autorzy: Kurtulmuş Onur , Güner Semin , Akkaya M. Şahin , Kayaoğlu Burçak Karagüzel

Celem pracy było zaprojektowanie i opracowanie tkanin dżinsowych o zwiększonej wytrzymałości i odporności na ścieranie podczas uderzenia z przeznaczeniem na odzież dla motocyklistów. W tym celu użyto kilku rodzajów przędzy i konstrukcji z tkaniny. Celem było...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.7797
| Strony 53–58

Właściwości mechaniczne betonu wzmocnionego włóknami stalowymi i polipropylenowymi

Autorzy: Baskar Koothan , Elangovan G., Das K. Mohan

W pracy zbadano właściwości mechaniczne betonu wzmocnionego włóknami stalowymi i polipropylenowymi.  Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości kostek, cylindrów i belek wykonanych z czystego betonu i betonu wzmocnionego włóknami stalowymi i polipropylenowymi. Zastosowano również włókna hybrydowe z karbikowaną...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.7798
| Strony 59–66

Niedestrukcyjna metoda oceny kompozytów kauczukowych przy użyciu spektroskopii z wykorzystaniem technologii wykrywania terahercowego

Autorzy: Xu Feng , Xu Feng , Duan Mu Qing Duo , Li Li Juan , Yang Ding , Xia Baolin

W artykule przedstawiono analizę charakterystyk materiałów gumowych z wykorzystaniem technologii wykrywania terahercowego, uzyskując różne charakterystyki spektralne defektów gumy, a także wyniki i dane obrazowe. Wyniki pokazały, że technika obrazowania widma THz może wykrywać grubość materiału gumowego...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.7799
| Strony 67–72

Ocena właściwości mechanicznych i zmęczeniowych kompozytowych dzianin wieloosiowych

Autorzy: Gao Xiaoping, Tao Nannan , Chen Si , Wang Liping , Wu Wei

Dokonano oceny właściwości mechanicznych i zmęczeniowych kompozytowych dzianin wieloosiowych. Kompozyty wzmocnione dzianiną wieloosiową wytworzono przy zastosowaniu próżniowej metody formowania. Dokonano oceny zmęczenia materiału i właściwości wytrzymałościowych przy różnych poziomach obciążenia. Przedstawiono krzywe S-N, krzywą naprężenie-odkształcenie i...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.7800
| Strony 73–80

Badania topografii tkanin trójwymiarowych za pomocą skanera laserowego

Autorzy: Matusiak Małgorzata, Frącczak Łukasz

Spośród szeregu właściwości materiałów włókienniczych istotną rolę odgrywają właściwości powierzchniowe. Dotyczy to zwłaszcza materiałów użytkowanych bezpośrednio przy skórze człowieka. Oddziaływanie materiałów włókienniczych na skórę wpływ sensoryczny komfort użytkowania odzieży. Odpowiednie zaprojektowanie tkanin z punktu widzenia ich...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.7801
| Strony 81–88

Opracowanie tuby impedancyjnej do pomiaru akustycznych właściwości materiałów tekstylnych

Autorzy: Niresh Jayarajan , Neelakrishnan Subramanyan , Subha Rani Sundaresan, Archana Naganathan

Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku za pomocą tuby impedancyjnej jest podatny na błędy. Konwencjonalne minimalizowanie błędów wymaga dodatkowego sprzętu lub odpowiedniej kalibracji wielu komponentów używanych do pomiaru. W artykule zaproponowano nowy mechanizm korekcji błędów za pomocą techniki...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.7802
| Strony 89–93

Badanie skuteczności ekranowania elektromagnetycznego igłowanych włóknin wykonanych ze stali nierdzewnej i włókien węglowych

Autorzy: Ozen Mustafa Sabri , Ozen Mustafa Sabri , Usta İsmail, Yuksek Metin , Sancak Erhan , Sancak Erhan , Soin Navneet

Zbadano efektywność ekranowania elektromagnetycznego (EMSE) igłowanych włóknin wykonanych z wykorzystaniem stali nierdzewnej i włókien węglowych. Wytworzono włókniny ze stali nierdzewnej i włókien węglowych, które spajano na maszynie do igłowania przy około 132 uderzeniach / cm2 i...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5636
| Strony 94–100

Wpływ wykończenia środkami żywicznymi na jakość tkanin bawełnianych barwionych barwnikami reaktywnymi

Autorzy: Tania Imana Shahrin , Kabir Shekh Mamun, Uddin Zulhash

W pracy poddano analizie żywiczne środki wykończeniowe, którymi powleczono tkaniny bawełniane barwione barwnikami reaktywnymi. Tkaniny poddane obróbce żywicą, oceniono pod kątem następujących właściwości: odporność na gniecenie, wytrzymałość na rozciąganie, stabilność wymiarowa, sztywność, odporność na ścieranie i...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.7804
| Strony 102–107

Odporność hydrostatyczna i właściwości mechaniczne oddychających warstwowych materiałów wodoodpornych

Autorzy: Razzaque Abdur , Tesinova Pavla , Hes Lubos, Arumugam Veerakumar

Oddychające warstwowe materiały wodoodporne mają szerokie zastosowanie w odzieży sportowej i ochronnej. Zdolność przepuszczania pary wodnej i dobre właściwości mechaniczne takich materiałów są korzystne pod kątem komfortu ich użytkowania. Zbadano osiem typów membran hydrofobowych i hydrofilowych,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.7805
| Strony 108–112

Wpływ struktur splotów i nanocząstek tlenku cynku na ochronę UV tkanin bawełnianych

Autorzy: Timothy Russel , Arul Pragasam A. Joseph

Ochrona zapewniana przez odzież przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV) była przedmiotem wielu badań. Brak jest jednak informacji dotyczących wpływu struktur splotów i nanocząstek tlenku cynku na te właściwości. Przedmiotem pracy było wytworzenie tkanin bawełnianych różniących się strukturą...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.7806
| Strony 113–119

Wpływ zmienności struktury i wykończenia na właściwości termiczne tkaniny

Autorzy: Jankoska Maja , Demboski Goran

W pracy przedstawiono wpływ zmian struktury tkaniny i wykańczania na właściwości termiczne tkanin dla odzieży wykonywanej na zamówienie. Zbadano cztery pary tkanin, w których gęstość wątku, liczność wątku lub jego rodzaj i wykończenie zmieniały się w...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.7807
| Strony 120–124

Pomiary izolacyjności cieplnej zestawów odzieży ochronnej na manekinie termicznym

Autorzy: Frydrych Iwona, Frydrych Iwona, Cichocka Agnieszka, Gilewicz Paulina, Dominiak Justyna

Aktualnie obserwuje się tendencje wzrostu znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach, gdzie występuje wiele czynników zagrożenia zdrowia. Jednym z miejsc pracy, gdzie pojawiają się szkodliwe czynniki, tj. wysoka temperatura, zanieczyszczenie, hałas czy ostre krawędzie i...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.7808
| Strony 126–133

Informacje ogólne

IBWCh

  więcej »

| Strona 5

IBWCh – FTEE

  więcej »

| Strona 119

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook