Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (127) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ zmienności struktury i wykończenia na właściwości termiczne tkaniny

Research and development

Autorzy:

  • Jankoska Maja
    Department of Textile, Faculty of Technology and Metallurgy, University ”Ss Cyril and Methodius”, Skopje, Macedonia
  • Demboski Goran (j/w)

DOI number: 10.5604/01.3001.0010.7807

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy przedstawiono wpływ zmian struktury tkaniny i wykańczania na właściwości termiczne tkanin dla odzieży wykonywanej na zamówienie. Zbadano cztery pary tkanin, w których gęstość wątku, liczność wątku lub jego rodzaj i wykończenie zmieniały się w tkaninach w każdej parze. Za pomocą urządzenia Alambeta dokonano pomiarów właściwości cieplnych, takich jak: przewodność, dyfuzyjność, chłonność, rezystancja, stosunek maksymalnej i stacjonarnej gęstości strumienia ciepła i stacjonarną gęstość strumienia ciepła. Uzyskane wyniki pokazały, że zmiana liczności i wykończenia wątku ma znaczny wpływ na kilka właściwości termicznych. Zwiększenie liczby wątków zwiększyło przewodność cieplną, chłonność, opór i stosunek maksymalnej i stacjonarnej gęstości strumienia ciepła. Zastosowanie olejoodpornego i wodoodpornego wykończenia wpłynęło na dyfuzyjność cieplną, chłonność cieplną i odporność termiczną. Natomiast proces spilśniania przyczynił się do zwiększenia oporu cieplnego tkanin.

Tagi:

thermal properties, woven fabric, waterproof finishing, oilproof finishing, milled finishing.

Cytowanie:

Jankoska M, Demboski G. Influence of Structure Variation and Finishing on Woven Fabric Thermal Properties. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 1(127): 120-124. DOI: 10.5604/01.3001.0010.7807

Opublikowano w numerze nr 1 (127) / 2018, strony 120–124.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook