Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (127) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Zaproponowanie modelu probabilistycznej oceny ryzyka operacyjnego dla przemysłu tekstylnego z wykorzystaniem podejścia bayesowskiego.

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

  • Jan Mustafa
    Department of Industrial & Manufacturing Engineering, National University of Science & Technology, Karachi, Pakistan
  • Khalid M. Saeed (j/w)
  • Awan Akbar Ali
    Department of Management & Information System, National University of Science & Technology, Karachi, Pakistan
  • Nisar Salman
    Department of Industrial & Manufacturing Engineering, National University of Science & Technology, Karachi, Pakistan

DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5860

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Wypadki, awarie i straty operacyjne skłaniają do podkreślenia znaczenia odpowiednich systemów i mechanizmów kontroli w celu radzenia sobie z ryzykiem operacyjnym (OR). W artykule opisano metodologię przeprowadzania oceny ryzyka w zakresie ogólnej działalności włókienniczej, tj. opracowanie ram koncepcyjnej oceny ryzyka i przeprowadzenie metodycznej realizacji wybranego elementu ryzyka operacyjnego z wykorzystaniem proponowanego podejścia. Proponowany model oceny ryzyka obejmuje koncepcję modelowania strukturalnego probabilistycznej oceny ryzyka z wykorzystaniem podejścia bayesowskiego w swojej uogólnionej formie, która może być stosowana do określonych ustawień operacyjnych wyrobów włókienniczych z definicją wymiarów i skal dla określonego środowiska włókienniczego. Proponowany ogólny model może również znaleźć zastosowanie w różnych branżach tekstylnych, wprowadzając rzeczywiste dane do testowania i walidacji. Proponowany model prognozowania OR, oparty na interfejsie GUI, jest skalowalny, rozszerzalny i może być zastosowany w przypadku dowolnych operacji z niewielkimi modyfikacjami w węzłach nadrzędnych/końcowych w ramach określonego elementu ryzyka. Dane zaprezentowane w artykule mogą być przydatne w zakresie zarządzania ryzykiem włókienniczym, a także wnoszą wkład do zrównoważonego rozwoju działalności przemysłowej w przyszłości.

Tagi:

operational risk, probabilistic risk assessment model, probability, impacts,
Bayesian approach.

Cytowanie:

Jan M, Khalid MS, Awan AA, Nisar S. Proposing Probabilistic Operational Risk Assessment Model for Textile Industry Using Bayesian Approach. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 1(127): 10-20. DOI: 10.5604/01.3001.0010.5860

Opublikowano w numerze nr 1 (127) / 2018, strony 10–20.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook