Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (127) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena właściwości mechanicznych kompozytów hybrydowych wytworzonych z odpadów włókienniczych

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0010.7796

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Przeprowadzone badania koncentrowały się na wykorzystaniu odpadów włókienniczych (bawełna i juta) oraz wyrobów z włókien szklanych do rozwoju kompozytów hybrydowych. Otrzymane kompozyty poddano ocenie przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), a także zbadano ich właściwości mechaniczne. Wytrzymałość na rozciąganie i zginanie kompozytów wytworzonych z materiału odpadowego były niższe w porównaniu z kompozytami z włókna szklanego, podczas gdy kompozyty hybrydowe miały porównywalne właściwości. W celu przewidywania właściwości mechanicznych kompozytów hybrydowych opracowano równania regresji. Wyniki dynamicznej analizy mechanicznej (DMA) wykazały, że po pewnym wstępnym przygotowaniu (merceryzacja i usuwanie klejonki) odpady włókiennicze mogą być z powodzeniem stosowane w połączeniu z nieużywanym materiałem w części wzmacniającej kompozytu, przyczyniając się do zmniejszenia kosztów produkcji, przy zachowaniu optymalnych właściwości mechanicznych kompozytów. Wytwarzanie kompozytów hybrydowych może śmiało przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z usuwaniem odpadów tekstylnych.

Tagi:

hybrid composite, textile waste, dynamic mechanical analysis, mechanical properties.

Cytowanie:

Masood Z, Ahmad S, Umair M, Shaker K, Nawab Y, Karahan M. Mechanical Behaviour of Hybrid Composites Developed from Textile Waste. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 1(127): 46-52. DOI: 10.5604/01.3001.0010.7796

Opublikowano w numerze nr 1 (127) / 2018, strony 46–52.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook