Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (127) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ wzoru tkackiego i rodzaju przędzy na mechaniczne i powierzchniowe właściwości tkaniny

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0010.7795

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Celem tego badania było zbadanie wpływu technologii przędzenia i splotu na właściwości mechaniczne i powierzchniowe tkaniny.  Przy zastosowaniu systemu obrączkowego i bezwrzecionowego wytworzono przędzę bawełniano-poliestrową(50:50) i przędzę w 100% bawełnianą.  Następnie na krośnie chwytakowym wytworzono tkaniny o splotach płóciennym i atłasowym. Różnice w wytrzymałości na rozciąganie tkanin są oczywiste w odniesieniu do wzorów splotów. Większe przeplatanie przędzy powoduje więcej karbikowania, co może powodować niższą wytrzymałość na zerwanie. Zbadano mechaniczne i powierzchniowe właściwości próbek tkanin i wykonano analizę statystyczną, która wykazała istotny wpływ techniki przędzenia i rodzaju splotu na właściwości mechaniczne i powierzchniowe tkanin.

Tagi:

PC yarn, ring spun, open-end, weave design, abrasion, pilling.

Cytowanie:

Azeem M, Ahmad Z, Wiener J, Fraz A, Siddique HF, Havalka A. Influence of Weave Design and Yarn Types on Mechanical and Surface Properties of Woven Fabric. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 1(127): 42-45. DOI: 10.5604/01.3001.0010.7795

Opublikowano w numerze nr 1 (127) / 2018, strony 42–45.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook