Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (127) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ wzoru tkackiego i rodzaju przędzy na mechaniczne i powierzchniowe właściwości tkaniny

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0010.7795

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Celem tego badania było zbadanie wpływu technologii przędzenia i splotu na właściwości mechaniczne i powierzchniowe tkaniny.  Przy zastosowaniu systemu obrączkowego i bezwrzecionowego wytworzono przędzę bawełniano-poliestrową(50:50) i przędzę w 100% bawełnianą.  Następnie na krośnie chwytakowym wytworzono tkaniny o splotach płóciennym i atłasowym. Różnice w wytrzymałości na rozciąganie tkanin są oczywiste w odniesieniu do wzorów splotów. Większe przeplatanie przędzy powoduje więcej karbikowania, co może powodować niższą wytrzymałość na zerwanie. Zbadano mechaniczne i powierzchniowe właściwości próbek tkanin i wykonano analizę statystyczną, która wykazała istotny wpływ techniki przędzenia i rodzaju splotu na właściwości mechaniczne i powierzchniowe tkanin.

Tagi:

PC yarn, ring spun, open-end, weave design, abrasion, pilling.

Cytowanie:

Azeem M, Ahmad Z, Wiener J, Fraz A, Siddique HF, Havalka A. Influence of Weave Design and Yarn Types on Mechanical and Surface Properties of Woven Fabric. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 1(127): 42-45. DOI: 10.5604/01.3001.0010.7795

Opublikowano w numerze nr 1 (127) / 2018, strony 42–45.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook