Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (127) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena właściwości mechanicznych i zmęczeniowych kompozytowych dzianin wieloosiowych

Research and development

Autorzy:

  • Gao Xiaoping
    Department of Light Industry & Textiles, Inner Mongolia University of Technology, Hohhot, P. R. China
  • Tao Nannan
    College of Light Industry and Textile, Inner Mongolia University of Technology, Hohhot, P. R. China
  • Chen Si (j/w)
  • Wang Liping (j/w)
  • Wu Wei (j/w)

DOI number: 10.5604/01.3001.0010.7800

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Dokonano oceny właściwości mechanicznych i zmęczeniowych kompozytowych dzianin wieloosiowych. Kompozyty wzmocnione dzianiną wieloosiową wytworzono przy zastosowaniu próżniowej metody formowania. Dokonano oceny zmęczenia materiału i właściwości wytrzymałościowych przy różnych poziomach obciążenia. Przedstawiono krzywe S-N, krzywą naprężenie-odkształcenie i degradację sztywności wieloosiowych próbek kompozytowych. Wykonano również testy zmęczenia materiału przy poziomie naprężenia 75%, w etapach 1/3N i 2/3N. Omówiono równoważną wytrzymałość szczątkową i degradację sztywności kompozytowych dzianin wieloosiowych.

Tagi:

multi-axial warp-knitted fabric composite, fatigue behavior, S-N curve, equivalent residual strength.

Cytowanie:

Gao X, Tao N, Chen S, Wang L, Wu W. Tensile-tensile Fatigue Behavior of Multi-axial Warp-knitted Reinforced Composite. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 1(127): 73-80. DOI: 10.5604/01.3001.0010.7800

Opublikowano w numerze nr 1 (127) / 2018, strony 73–80.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook