Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (131) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ wybranych warunków wtryskiwania na właściwości mechaniczne i strukturę HDPE

Research and development

Autorzy:

  • Mordal Katarzyna
    Department of Bioengineering and Plastic Forming, Institute of Mechanical Technologies, Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science, Czestochowa University of Technology, Częstochowa, Poland
  • Dobrakowski Karol
    Department of Polymer Processing, Institute of Mechanical Technologies, Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science, Czestochowa University of Technology, Częstochowa, Poland
  • Kwiatkowski Dariusz (j/w)

DOI number: 10.5604/01.3001.0012.2538

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Artykuł jest poświęcony polietylenowi wysokiej gęstości (HDPE), który należy do jednej z trzech głównych grup biomateriałów, tj.: materiałów polimerowych. W związku z tym, ze względu na swoje wyjątkowe właściwości, wciąż odgrywa ważną rolę w zastosowaniach biomedycznych - zwłaszcza w produkcji sprzętu medycznego, implantów i części protez. Publikacja dotyczy wpływu wybranych warunków przetwarzania, jakim było formowanie wtryskowe, na właściwości mechaniczne i strukturę wyprasek z HDPE. Próbki do testów zostały wyprodukowane na wtryskarce Krauss - Maffei (KM65-160 C4) na podstawie planu badawczego przygotowanego w programie STATISTICA. Zgodnie z tym harmonogramem wybrano następujące zmienne parametry procesu wtrysku: temperatura wtrysku Tw, °C, temperatura formy Tf, °C i prędkość wtrysku vw, mm/s. Ponadto część wyprasek poddano kilku obróbkom. Następnie otrzymane próbki poddano różnym testom: rozciągania, udarności, twardości, różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i szybkości płynięcia stopu (MFR) w celu określenia wpływu wybranych warunków wtryskiwania i wielokrotności przetwarzania na mechaniczne, reologiczne i strukturalne właściwości materiału badawczego.

Tagi:

HDPE, high-density polyethylene, injection moulding, mechanical properties, polymer structure.

Cytowanie:

Mordal K, Dobrakowski K, Kwiatkowski D. Effect of Selected Injection Conditions on the Mechanical Properties and Structure of HDPE. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 5(131): 93-96. DOI: 10.5604/01.3001.0012.2538

Opublikowano w numerze nr 5 (131) / 2018, strony 93–98.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook