Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (132) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Potencjalne zagrożenia i ich analiza dla przemysłu odzieżowego i tekstylnego w Turcji. Podejście zorientowane na jakość z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

  • Erdil Ayşenur
    Marmara – Anadolu University, Turkey
  • Taçgın Erturul
    Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Marmara University, Istanbul, Turkey

DOI number: 10.5604/01.3001.0012.2526

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Najważniejszymi zagadnieniami w biznesie w zakresie produkcji i usług są: trwałość jakości produkcji, nabywanie standardów jakości i zmniejszanie ilości odpadów przy wytwarzaniu produktach. W związku z tym spostrzeżeniem, celem przeprowadzonych badań było zapewnienie lepszej jakości zaspokojenia potrzeb w zakresie odzieży dla gospodarstw domowych przy jednoczesnym zmniejszeniu problemów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych związanych ze zrównoważonym łańcuchem dostaw w sektorze odzieżowym i wydłużeniem cyklu życia odzieży. Znaczenie analiz ryzyka i obliczeń w zastosowaniach sektorów przemysłowych odgrywa istotną rolę w ocenie czynników związanych z wymiarami zrównoważonego rozwoju. Aby uwzględnić tę analizę ryzyka w badaniach zastosowano implementację zorientowaną na jakość w celu określenia trybów awarii i analizy skutków (FMEA), a istotne czynniki określono za pomocą analizy Pareto (PA) w celu kontroli i zapobiegania prawdopodobnym błędom i awariom systemów produkcji przemysłu włókienniczego. Metodologia badania skoncentrowana była na wykryciu wad o negatywnym wpływie na proces produkcji przemysłu tekstylno-odzieżowego w Turcji, w oparciu o podstawowe współczynniki z obliczaniem liczb priorytetowych ryzyka (RPN). Zgodnie z rankingiem RPN, aplikacje FMEA i PA zapewniają zmniejszenie negatywnych czynników, zmniejszenie ryzyka, wsparcie wydłużonego cyklu życia produktów, zmniejszenie ilości odpadów w przemyśle odzieżowym i włókienniczym oraz wydłużenie cyklu życia odzieży.

Tagi:

failure mode, effect analysis, lifecycle, pareto analysis, quality, risk priority number, sustainability.

Cytowanie:

Erdil A, Taçgın E. Potential Risks and Their Analysis of the Apparel & Textile Industry in Turkey: A Quality-Oriented Sustainability Approach.FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 6(132): 30-42. DOI: 10.5604/01.3001.0012.2526

Opublikowano w numerze nr 6 (132) / 2018, strony 30–42.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook