Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (130) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Tworzenie alternatywnej linii produkcyjnej za pomocą techniki symulacyjnej w produkcji poszewek na kołdry

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0012.1306

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy zastosowano technikę symulacji dyskretnych zdarzeń w celu uzyskania płynnego przepływu pracy na linii produkcyjnej poszewek na kołdry. Stworzono model przepływu pracy, a dane wejściowe zebrano za pomocą analizy czasu w celu określenia rozkładu statystycznego wszystkich operacji przy użyciu Stat-fit dla oprogramowania Simul8. Faza translacji modelu została wykonana w oprogramowaniu Simul8. Następnie dla celów procesu weryfikacji i walidacji, rzeczywiste dane systemowe i wyniki modelu symulacyjnego porównano statystycznie za pomocą testu normalności i nieparametrycznego testu Manna-Whitneya w oprogramowaniu Minitab. Aby uzyskać większą wydajność i uzyskać bardziej płynny bilans linii po prawidłowym sprawdzeniu modelu symulacyjnego rzeczywistego systemu wygenerowano alternatywny model uwzględniający mniejszą liczbę operatorów. Model alternatywny porównano z głównym, biorąc pod uwagę wielkość produkcji na operatora.

Tagi:

apparel industry, simulation technique, productivity, line balancing.

Cytowanie:

Ünal C, Demirbaş ZA. Creating an Alternative Production Line by Using a Simulation Technique in Duvet Cover Production. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 4(130): 8-12. DOI: 10.5604/01.3001.0012.1306

Opublikowano w numerze nr 4 (130) / 2018, strony 8–12.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook