Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (130) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wytwarzanie za pomocą elektroprzędzenia i charakterystyka fotochromowych membran światłowodowych z spiroksazyny i fluorku poliwalildanu

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0012.1310

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy otrzymano fotochromowy materiał spirooksazynowy N-metylo-3,3-dimetylo-9'-hydroksy-spiro [2H-indolo-2 - [3H] nafto [2,1-b] [1,4] oksazyny]. Za pomocą elektroprzędzenia wytworzono membrany z spiroksaksyny i fluorku poliwalildanu PVDF (SPF) o różnej zawartości spiroksaksyny. Błony SPF scharakteryzowano za pomocą FTIR i SEM. Oceniono właściwości fotochromowe i kąt zwilżania błon SPF. Wyniki pokazały, że membrany SPF zmieniają kolor z bezbarwnego na niebieski po ekspozycji na światło UV, ale powracają do swojego pierwotnego koloru po zaniku światła UV. Różnica barwy i kąt zwilżania membran SPF najpierw wzrastają, a następnie zmniejszają się wraz ze wzrostem zawartości spirooksazyny.

Tagi:

PVDF, spirooxazine, electrospinning, photochroimc, hydrophobic.

Cytowanie:

Peng L, Guo R, Lan J, Jiang S. Fabrication and Characterization of Photochromic Spirooxazine/Polyvinylidene Fluoride Fiber Membranes via Electrospinning. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 4(130): 34-38. DOI: 10.5604/01.3001.0012.1310

Opublikowano w numerze nr 4 (130) / 2018, strony 34–38.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook