Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (130) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Porównanie struktury i właściwości włókien wełnianych i kaszmirowych po obróbce nadmanganianem potasu

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0012.1309

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy zbadano utratę masy i wytrzymałość na rozciąganie włókien wełnianych i kaszmirowych przed i po zastosowaniu różnych roztworów nadmanganianu potasu. Morfologię i wskaźnik krystalizacji pierwotnych i poddanych obróbce włókien analizowano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej i dyfrakcji rentgenowskiej. Wyniki eksperymentalne wykazały, że ubytek masy włókien wełnianych jest większy, niż w przypadku włókien kaszmirowych po zastosowaniu obróbki nadmanganianem potasu. Utrata wytrzymałości włókien kaszmirowych wzrastała liniowo wraz ze wzrostem zawartości nadmanganianu potasu. Stwierdzono, że względny wskaźnik krystalizacji wełny poddanej obróbce jest dwukrotnie większy, niż w przypadku kaszmiru poddanego obróbce przy zawartości nadmanganianu potasu wynoszącej 9%.

Tagi:

wool fibres, cashmere fibres, potassium permanganate, scale, force loss.

Cytowanie:

Li L, Qin C, Liu C. Comparison of the Structure and Properties of Wool and Cashmere Fibres under Potassium Permanganate Treatment. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 4(130): 29-33. DOI: 10.5604/01.3001.0012.1309

Opublikowano w numerze nr 4 (130) / 2018, strony 29–33.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook