Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (130) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie właściwości przepuszczalności wilgoci i powietrza tkanin z mieszanek lniano-poliestrowych

Research and development

Autorzy:

  • Çeven Erhan Kenan
    Department of Textile Engineering, University of Uludag, Uludag, Turkey
  • Karakan Günaydin Gizem
    Program of Fashion Design, Buldan Vocational Training School, Pamukkale University, Denizli, Turkey

DOI number: 10.5604/01.3001.0012.1311

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy skoncentrowano się na przepuszczalności wilgoci (MMT) i powietrza tkanin wykonanych z przędzy lnianej (100%) i lniano-poliestrowej (80% poliester i 20% len) przy różnych gęstościach wątków. W badaniu eksperymentalnym osiemnaście różnych rodzajów tkanin składających wykonanych z sześciu różnych rodzajów przędz o trzech gęstościach wątku (8, 10 i 12 na 1 cm dla 100% tkanin lnianych i 14, 16, 18 na 1 cm dla tkanin poliestrowo-lnianych) przebadano pod kątem określenia wpływu gęstości wątku i parametrów strukturalnych przędzy na właściwości przepuszczalności powietrza i wilgoci. Do badań wybrano następujące rodzaje przędz wątkowych: 104/1 tex, 104/2 tex i 104/3 tex dla 100% lnu oraz 41/1 tex, 41/2 tex i 41/3 tex dla 80% poliestru / 20% len, mając na uwadze, że przędza osnowowa była taka sama dla wszystkich typów tkanin (50/1 tex, 100% len). Tkaniny zostały poddane testom przepuszczalności powietrza i wilgoci. Na podstawie wyników badań ustalono, że niektóre czynniki dotyczące właściwości związanych z wilgocią (czas zwilżania, szybkość wchłaniania (%/s) i jednokierunkowy skumulowany wskaźnik transportu powierzchni górnych i dolnych) oraz właściwości przepuszczalności powietrza uległy znacznej zmianie na skutek zmiany gęstości wątku na poziomie istotności 0,05.

Tagi:

comfort properties, moisture management properties, linen fabric, polyester-linen fabric, air permeability.

Cytowanie:

Çeven EK, Karakan Günaydin G. Investigation of Moisture Management and Air Permeability Properties of Fabrics with Linen and Linen-Polyester Blend Yarns. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 4(130): 39-47. DOI: 10.5604/01.3001.0012.1311

Opublikowano w numerze nr 4 (130) / 2018, strony 39–47.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook