Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (130) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Nowa metoda analizy obrazu do określania wielkosci porów między włóknami poliestrowych tkanin barierowych

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0012.1315

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Porowatość jest ważną cechą tkanin filtracyjnych, która wpływa na przepuszczalność i właściwości retencyjne. Niezbędne do oceny zachowania filtrów jest określenie wielkości porów w przędzy i między włóknami. W badaniu opracowano narzędzie programowe do określenia rozkładu wielkości porów między włóknami i ich intensywności z wykorzystaniem przekrojów poprzecznych w przypadku tkanin barierowych. Tkaniny zostały wybrane zgodnie z ich parametrami konstrukcyjnymi, takimi jak indeks tkaniny, próba włókna nitki i struktura przędzy wątku (płaska lub teksturowana). Wykonano mikroskopowe obrazy przekroju nitek wątku, przetworzono je na obrazy binarne i analizowano pod względem rozkładu wielkości porów, liczby długości porów i intensywności porów. Przeanalizowano również, w jaki sposób indeks tkaniny, przekrój poprzeczny włókna i drobnoziarnistość wpływają na proponowane długości porów międzywłókienkowych i poziom separacji. Stwierdzono, że pory między włóknami zmniejszyły się wraz ze zmniejszeniem rozdrobnienia włókien. Ponadto proponowany poziom separacji odbiegał od poziomu 90% w zależności od indeksu tkaniny. Odchylenie to było bardzo małe w próbkach o zmniejszonej próbie rozdrobnienia i teksturowanych.

Tagi:

inter-fibre pore size, porosity, image processing, barrier textiles.

Cytowanie:

Kocaman RT, Aibibu D, Cherif C. New Image Analysis Method for Determination of the Inter-Fibre Pore Size Intensity of Polyester Woven Barrier Fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 4(130): 67-74. DOI: 10.5604/01.3001.0012.1315

Opublikowano w numerze nr 4 (130) / 2018, strony 67–74.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook