Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (128) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena sekwencyjnej metody przetwarzania obrazu wykorzystywanej do oceny przędz ozdobnych

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0011.5737

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Artykuł jest drugą częścią serii opisującej opracowanie sekwencyjnej metody przetwarzania obrazu przędz ozdobnych. We wcześniejszej pracy opracowano skuteczną metodę oceny przędz w oparciu o przetwarzanie obrazu i znormalizowaną metodę korelacji krzyżowej (NCC). Zbadano w określonych warunkach (liczba klatek na sekundę, rozmiar szablonu szycia itp.) 100 par obrazów dwóch rodzajów przędz, a następnie oceniono wyniki pomiarów. Przeprowadzono eksperymenty mające na celu zbadanie wykonalności i dokładności proponowanej metody. W pracy przeanalizowano numerycznie wpływ różnych czynników tj.  rozmiaru szablonu, wartości progowej, liczby klatek na sekundę i czasu obliczeń algorytmu mozaikowego. Wykonalność i dokładność w pełni skomputeryzowanej metody zostały poddane dalszej ocenie. Metodę manualnej segmentacji obrazu i metodę automatycznej identyfikacji powierzchni przędzy ozdobnej przy wykorzystaniu odpowiednio przygotowanego algorytmu opartego o techniki numeryczne. W metodzie ręcznej segmentacji wprowadzono zmienne oparte o prędkość odczytywania danych z obrazu, które następnie poddawano analizie.  W metodzie automatycznej zaproponowano wprowadzenie innych bardzie przydatnych zmiennych do identyfikacji charakterystycznych cech strumienia włókien. Plan eksperymentu obejmował trzy rodzaje przędz bawełnianych wytworzonych na przędzarce obrączkowej (27,8, 15,6 i 9,7tex). Wyniki pomiarów zaproponowanej metody analizowano i porównywano z pomiarami wykonywanymi ręcznie. Wyniki eksperymentalne pokazały, że proponowana metoda może być z powodzeniem stosowana  i ma wysoką zgodność z metodą ręczną, przy szablonie 100 x N pikseli, wartości progowej T1∈ [20, 40] i T2∈ [51, 80] oraz liczbie klatek na większej niż 40 klatek na sekundę.

Tagi:

sequential slub yarn image; image mosaic, image processing; NCC method.

Cytowanie:

Li Z, Zhang N, Wu Y, Wang J, Pan R, Gao W. Evaluation of an Intelligent Computer Method for the Automatic Mosaic of Sequential Slub Yarn Images. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 2(128): 38-48. DOI: 10.5604/01.3001.0011.5737

Opublikowano w numerze nr 2 (128) / 2018, strony 38–48.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook