Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (128) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ wilgotności na pochłaniane energii podczas rozciągania papierów

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1228194

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W artykule analizowano wpływ wilgotności papieru na energię pochłanianą podczas jego rozciągania w zakresie wilgotności równowagowych uzyskiwanych podczas klimatyzowania papierów w powietrzu o temperaturze 23 °C. Aby umożliwić przewidywanie zmian wartości pracy zrywania wywołanych zmianami wilgotności zaproponowano dwie metody jej obliczania. Na podstawie wyników pomiarów laboratoryjnych oraz wyników obliczeń dokonano weryfikacji zaproponowanych metod i potwierdzono ich praktyczną przydatność.

Tagi:

breaking energy, paper, humidity, breaking strength, tensile strength.

Cytowanie:

Szewczyk W, Głowacki K. Impact of Humidity on Energy Absorption during Paper Tensile Test. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 2(128): 116-120. DOI: 10.5604/12303666.1228194

Opublikowano w numerze nr 2 (128) / 2018, strony 116–120.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook