Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (128) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Właściwości mechaniczne włókien PETG i ich zastosowanie w laminatach węglowoepoksydowych

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0011.5740

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W artykule przedstawiono proces przędzenia ze stopu zmodyfikowanego glikolem poli (tereftalanu etylenu) PETG i regranulatu PETG. Zbadano wpływ temperatury przetwórstwa i prędkości bębna nawijającego na średnice włókien. Za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego zaobserwowano, że włókna wytworzone z recyklatu PETG jest są grubsze, ale ich powierzchnia jest gładsza niż w przypadku włókien wykonanych ze świeżego PETG. Zastosowanie większej prędkości nawijania pomogło zmniejszyć średnice, które w efekcie wynosiły od 75 do 150 pm. Przy odkształceniu statycznym włókna wykazywały różne zachowanie, z obserwowaną większą elastycznością i mniejszą wytrzymałością włókien wykonanych z regranulatu PETG, Oba rodzaje włókien zostały pocięte i dodane do kompozytów epoksydowych wzmacnianych włóknem węglowym jako międzywarstwy, w celu zbadania ich wpływu na właściwości mechaniczne laminatów. Stwierdzono, że wytrzymałość na zginanie zmniejszyła się w obecności włókien PETG, podczas gdy wytrzymałość na ścinanie międzywarstwowe poprawiła się, ale tylko w przypadku dodatku włókien ze świeżego PETG.

Tagi:

PETG, fibres, CFRP, mechanical properties, SEM, recycling.

Cytowanie:

Latko-Durałek P, Dydek K, Golonko E, Boczkowska A. Mechanical Properties of PETG Fibres and Their Usage in Carbon Fibres/Epoxy Composite Laminates. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 2(128): 61-65. DOI: 10.5604/01.3001.0011.5740

Opublikowano w numerze nr 2 (128) / 2018, strony 61–65.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook