Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (128) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ polipropylenu o małej masie cząsteczkowej (LMPP) na morfologię, krystalizację, właściwości termiczne i mechaniczne włókien mieszanych iPP/LMPP.

Research and development

Autorzy:

 • Hussain Munir
  School of Materials and Textiles, Zhejiang Sci-Tech University (ZSTU), Zhejiang, P. R. China
 • Zhu Feichao (j/w)
 • Zhu Feichao
  Zhejiang Provincial Key Laboratory of Industrial Textile Materials & Manufacturing Tech., Zhejiang, P. R. China
 • Yu Bin
  School of Materials and Textiles, Zhejiang Sci-Tech University (ZSTU), Zhejiang, P. R. China
 • Yu Bin
  Zhejiang Provincial Key Laboratory of Industrial Textile Materials & Manufacturing Tech., Zhejiang, P. R. China
 • Han Jian
  School of Materials and Textiles, Zhejiang Sci-Tech University (ZSTU), Zhejiang, P. R. China
 • Han Jian
  Zhejiang Provincial Key Laboratory of Industrial Textile Materials & Manufacturing Tech., Zhejiang, P. R. China
 • Memon Hafeezullah
  School of Materials and Textiles, Zhejiang Sci-Tech University (ZSTU), Zhejiang, P. R. China
 • Yasin Sohail
  Corso Giuseppe Pella, Politecnico di Torino, Biella, Italy

DOI number: 10.5604/01.3001.0011.5735

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy badano właściwości termiczne i morfologię homopolimeru izotaktycznego polipropylenu (iPP) i jego mieszanek z polipropylenem o małej masie cząsteczkowej (LMPP). Zastosowano następujące proporcje mieszania iPP/LMPP (wt/wt): 95/5, 90/10, 85/15, 80/20 i 75/25, zdefiniowano je odpowiedni: 5%, 10%, 15 %, 20% i 25%. Właściwości włokien mieszanych iPP/LMPP porównano do właściwości czytego PP i LMPP. Włókna mieszane zbadano za pomocą SEM, DSC, XRD i DMA. Następnie zbadano mechaniczne właściwości włókien iPP/LMPP. Wyniki SEM wykazały, że wraz ze zwiększeniem zawartości LMPP powierzchnia włókien charakteryzowała się większą gładkością. Wszystkie wartości Tg włókien mieszanych były pośrednie pomiędzy czystym iPP i LMPP. Stwierdzono, że wydłużenie przy zerwaniu zwiększyło się wraz ze wzrostem zawartości LMPP, przy maksymalnym wydłużeniu przy zerwaniu 12,95%, dla włókien z zawartością 25% LMPP, co wskazywało na dużą rozciągliwość, podczas gdy moduł sprężystości wzdłużnej włókien iPP / LMPP zmniejszył się.

Tagi:

polypropylene, iPP/LMPP blends, morphology, crystallinity, low molecular low modulus polypropylene.

Cytowanie:

Hussain M, Zhu F, Yu B, Han J, Memon H, Yasin S. LMPP Effects on Morphology, Crystallization, Thermal and Mechanical Properties of iPP/LMPP Blend Fibres. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 2(128): 26-31. DOI: 10.5604/01.3001.0011.5735

Opublikowano w numerze nr 2 (128) / 2018, strony 26–31.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook