Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (128) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Szanse i uwarunkowania rozwoju zielonej przedsiębiorczości w polskim sektorze tekstylnym

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

  • Burzyńska Dorota
    Department of Finance and Accounting for SMEs, Institute of Finance, Faculty of Economic and Sociology, University of Lodz, Łódź, Poland
  • Jabłońska Małgorzata (j/w)
  • Dziuba Radosław
    Department of World Economy and European Integration, Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, Łódź, Poland

DOI number: 10.5604/01.3001.0011.5733

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Zielona przedsiębiorczość jest istotnym zjawiskiem z punktu widzenia rozwoju gospodarki, jednakże nie jest w sposób dostateczny zbadana, a wiedza z tego zakresu jest nieuporządkowana. Wspieranie rozwoju ekologicznych przedsiębiorstw oraz zwiększenie odporności gospodarki i naturalnych ekosystemów wymaga bardziej dogłębnej analizy warunków i czynników, które wpływają na rozwój zielonej przedsiębiorczości. W związku z powyższym zielona przedsiębiorczość (lub ekologiczna) ściśle wiąże się z sektorem tekstylnym, który szczególnie powinien być zainteresowany wprowadzeniem różnego rodzaju  innowacji ekologicznych, które zmniejszają negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne lub zapobiegają im, a jednocześnie przyczyniają się uzyskania przewagi konkurencyjnej oraz zysku. Sektor tekstylny i odzieżowy charakteryzuje orientacja na kwestie zrównoważenia – zarówno jeśli chodzi o ochronę środowiska i globalną odpowiedzialność społeczną. Konsument jest coraz bardziej świadomy śladu, jaki dana działalność pozostawia w środowiskowego, a konkretne rynki przemysłowe przyciągają innowacje. Celem artykułu była próba uporządkowania wiedzy dotyczącej zjawiska zielonej przedsiębiorczości oraz analiza perspektyw jego rozwoju w świetle opinii polskich przedsiębiorców z branży tekstylnej. Artykuł podzielono na trzy zasadnicze części. W pierwszej scharakteryzowano zjawisko zielonej przedsiębiorczości, następnie zaprezentowano metodologię przeprowadzonego badania. Ostatnia część w całości obejmuje prezentacje wyników badania ankietowego na polskich przedsiębiorstwach z branży tekstylnej.

Tagi:

textile industry, green entrepreneurship, innovations, European Union.

Cytowanie:

Burzyńska D, Jabłońska M, Dziuba R. Opportunities and Conditions for the Development of Green Entrepreneurship in the Polish Textile Sector. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 2(128): 13-19. DOI: 10.5604/01.3001.0011.5733

Opublikowano w numerze nr 2 (128) / 2018, strony 13–19.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook