Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (128) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Zmiany strukturalne i czynniki wzrostu chińskiego przemysłu tekstylnego w latach 1997-2012

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0011.5734

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W celu analizy strukturalnej zmian chińskiego przemysłu tekstylnego w latach 1997-2012 oraz pomiaru czynników wzrostu tj. konsumpcji, inwestycji, rezerw, eksportu i importu wpływających na zmianę wielkości produkcji globalnej zastosowano metodę analizy strukturalnej rozkładów międzygałęziowych (IO SDA). Następnie ustalono kluczowe czynniki i główne siły wspierające rozwój przemysłu włókienniczego. Wyniki pokazują, że przemysł włókienniczy w Chinach przeszedł wielką zmianę zarówno pod względem skali, jak i struktury. Wśród czynników wzrostu największy udział ma eksport, a następnie inwestycje, konsumpcja, import i rezerwy. Przemysł włókienniczy w dalszym ciągu w dużym stopniu opiera się na eksporcie, inwestycjach i konsumpcji, podczas gdy udział importu jest stosunkowo niewielki. Ponadto zmiana technologiczna ma pozytywny wpływ na innowacje. Spośród sektorów przemysłowych dominuje przemysł włókien bawełnianych i chemicznych, a przemysł tekstylny stale się rozwija, rozwój dziewiarstwa podlega fluktuacjom, a rozwój przemysłu włókien wełnianych, konopnych i jedwabnych postępuje powoli . Autorzy sformułowali  pewne sugestie mające na celu promowanie zrównoważonego i skoordynowanego rozwoju chińskiego przemysłu tekstylnego.

Tagi:

China’s textile industry, structural change, growth factors, structural decomposition analysis.

Cytowanie:

Zhang J, Liu Y, Cheng L. Structural Changes and Growth Factors of China’s Textile Industry: 1997-2012. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 2(128): 20-25. DOI: 10.5604/01.3001.0011.5734

Opublikowano w numerze nr 2 (128) / 2018, strony 20–25.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook