Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer 3 (123)
AAA     ENG | POL

Numer 3 (123) / 2017

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Strategie komunikacji marketingowej międzynarodowych firm odzieżowych na rynku europejskim

Autorzy: Grębosz Magdalena, Otto Jacek

W artykule podjęto problematykę dostosowania strategii komunikacji marketingowej przez międzynarodowe firmy odzieżowe na rynku europejskim. Badania oparto na analizie informacji dotyczących strategii komunikacji marketingowych, przedstawionych na stronach internetowych międzynarodowych firm działających w Unii Europejskiej. W celu określenia stopnia dostosowania działań...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1682
| Strony 8–13

Wpływ kształcenia na proces zarządzania wiedzą w serbskich przedsiębiorstwach tekstylnych

Autorzy: Zakin Mila, Stanisavljev Sanja, Pečujlija Mladen, Markoski Branko, Mitrović Vojin, Vlahović Marko

W artykule podkreślono znaczenie prawidłowego zarządzania zasobami ludzkimi na wzrost wydajności i konkurencyjności biznesu. W pracy skoncentrowano się głównie na tym, czy i w jakim stopniu pracownicy dzięki cechom społeczno-demograficznym mają decydującą rolę w pomyślnym wdrażaniu programu zarządzania wiedzą...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1683
| Strony 14–19

Badania i rozwój

Włókna naturalne do zastosowań tekstylnych otrzymywane z kory gałęzi morwy

Autorzy: Dong Zhen, Ding Zhirong, Zhang Shengyi, Zhang Yao, Fan Hongxuan, Yang Yanyan

Kora gałęzi morwy jest bogatym i niedrogim źródłem włókien naturalnych. W pracy przedstawiono proces otrzymywania włókien z kory morwy z wykorzystaniem szczepów bakteryjnych oraz nadtlenku wodoru, co zmniejszyło zawartość hemicelulozy do 2,5% i zawartości ligniny do 2,4%. W porównaniu...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1684
| Strony 20–25

Kotonizacja dekortykowanego włókna lnianego

Autorzy: Zimniewska Malgorzata, Zbrowski Andrzej, Konczewicz Wanda, Majcher Andrzej, Przybylski Jan, Matecki Krzysztof, Wiśniewski Marek , Mańkowski Jerzy, Kicińska-Jakubowska Anna

Powszechnie stosowany proces dekortykacji lnu umożliwia mechaniczne wydobycie włókna z łodyg roślin z pominięciem procesu roszenia. Pozyskane w ten sposób włókno jednopostaciowe charakteryzuje się bardzo niską jakością, jest źle podzielone, posiada wysoką masę liniową i dużą ilość zanieczyszczeń. Niniejszy...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1685
| Strony 26–33

Otrzymywanie termowrażliwych poliuretanów na bazie zmodyfikowanego oleju rycynowego

Autorzy: Bao Li-Hong, Bao Li-Hong, Ma Hai-Teng

W pracy otrzymano termowrażliwe poliuretany (TSPU) z glikolu politetrahydrofuranowego (PTMG), glikolu polietylenowego (PEG) i bezwodnika maleinowego zmodyfikowanego olejem rycynowym (MCO). Za pomocą SEM, DSC i WAXD zbadano morfologię termowrażliwych folii poliuretanowych. Przeprowadzono również badania SEM w celu zbadania struktury powierzchni...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1686
| Strony 34–39

Wytwarzanie jedwabnych nanowłókien z dodatkiem nanorurek węglowych

Autorzy: Zuo Liuyang, Zhang Feng, Gao Bing, Zuo Baoqi

Za pomocą elektroprzędzenia wytworzono jedwabne nanowłókna z dodatkiem nanorurek węglowych. Zbadano wpływ nanorurek węglowych na morfologię, strukturę, właściwości mechaniczne i przewodność elektryczną j nanowłókien. Morfologię i mikrostrukturę otrzymanych nanowłókien scharakteryzowano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (FESEM) i transmisyjnej mikroskopii elektronowej...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1687
| Strony 40–44

Materiały z kwasu hialuronowego otrzymywane metodą elektroprzędzenia przeznaczone do zastosowań w inżynierii tkankowej

Autorzy: Pabjańczyk-Wlazło E., Krucińska Izabella, Chrzanowski Michał, Szparaga Grzegorz, Chaberska Agata, Kolesińska Beata, Komisarczyk Agnieszka, Boguń Maciej

Celem badań było opracowanie optymalnych warunków otrzymywania nanowłókien z kwasu hialuronowego. Badania obejmowały nastęujace etapy realizacji pracy: proces doboru optymalnego rozpuszczalnika dla polimeru oraz dobór masy cząsteczkowej kwasu hialuronowego. Zbadano właściwości reologiczne roztworów oraz wpływ zmiennych parametrów procesowych na strukturę...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1688
| Strony 45–52

Analiza jednorodności włóknin wytwarzanych przy użyciu kolektorów statycznych i dynamicznych

Autorzy: Pathalamuthu Pitchaimuthu, Shahana Shamsheer Thameem, Nivedha Uthayakumaran, Siddharthan Arjunan, Giridev Venkateshwarapuram Rengaswami

W pracy porównano wytrzymałość na rozciąganie, porowatość, grubość i morfologię różnych fragmentów włóknin wytworzonych przy użyciu kolektorów statycznych i dynamicznych. Zbadano wpływ sposobu działania kolektorów na właściwości otrzymanych włóknin. Zaobserwowano znaczącą niejednorodność właściwości włóknin wytworzonych przy użyciu kolektorów statycznych. Stwierdzono,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1689
| Strony 53–61

Ocena właściwości filtracyjnych struktur włókninowych zawierających superabsorbent stosowanych w konstrukcji sprzętu ochrony układu oddechowego

Autorzy: Brochocka Agnieszka

W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości ochronnych i użytkowych opracowanych zmodyfikowanych pojedynczych i złożonych struktur włókninowych w zakresie penetracji wobec aerozoli stałych i ciekłych, oporów przepływu powietrza oraz zdolności do sorpcji wilgoci z powietrza podczas pracy oddychania. Modyfikacja polegała...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1691
| Strony 62–67

Parametry wpływające na trwałość kształtu balonu w procesie przędzenia z owijaniem

Autorzy: Feng Pei, Feng Pei, Zhang Ronggen, Yang Chongchang, Yang Chongchang

W procesie przędzenia z owijaniem, przędza owijająca obracając się z dużą prędkością tworzy balon. W pracy wykorzystano model matematyczny balonu utworzonego z poliamidowej przędzy owijającej i zweryfikowano jego wykonalność z grupą danych eksperymentalnych. Analizowano wpływ naprężeń przędzy, prędkości obrotowej,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1692
| Strony 68–72

Wysokowydajna technologia przędzenia z owijaniem

Autorzy: Feng Pei, Feng Pei, Zhang Ronggen, Gan Jiajia, Yang Chongchang, Yang Chongchang

W artykule zaproponowano nową technologię przędzenia z owijaniem. W eksperymentach zastosowano 5 prędkości obrotowych: 12.000, 20.000, 27.000, 32.000 and 35.000 rpm. Przy użyciu mikroskopu porównano otrzymane przędze z przędzami otrzymanymi metodą tradycyjną. Stwierdzono, że tradycyjna przędza...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1693
| Strony 73–78

Zależność charakterystyk strukturalnych przędzy poliamidowej od parametrów procesu teksturowania

Autorzy: Trajković Dušan, Savic Marija, Kostic Mirjana, Majstorovic Divna, Stojanovic Petar, Stepanovic Jovan

W procesie teksturowania, w wyniku działania sił mechanicznych i wysokich temperatur, ma miejsce dezorientacja elementów strukturalnych. W pracy zbadano wpływ parametrów technicznych i technologicznych procesu teksturowania na strukturę przędzy poliamidowej. Jako materiał doświadczalny zastosowano multifilamentowy PA6.6...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1694
| Strony 79–85

Porowatość dzianin w aspekcie przepuszczalności powietrza – omówienie wybranych założeń

Autorzy: Havlová Marie, Špánková Jana

Głównym celem opracowania było spojrzenie na zależność pomiędzy strukturą a przepuszczalnością powietrza dzianin, w szczególności zweryfikowanie niektórych podstawowych założeń. Po pierwsze, czy podczas oceny przepuszczalności powietrza dzianiny możliwe jest pominięcie przepuszczalności powietrza przędzy, z której została ona wykonana? Po drugie,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1695
| Strony 86–91

Projektowanie dzianin dwukolorowych z efektem pittingu

Autorzy: Li Xinxin, Zhang Aijun, Jiang Gaoming

Projektowanie dzianin dwukolorowych z efektem pittingu jest możliwe przy użyciu komputerowego systemu projektowania opartego na specjalnej metodzie dziewiarskiej. Dzięki macierzy i modelowi matematycznemu system obejmuje wszystkie podstawowe parametry techniczne modułów projektowego i kontrolnego oraz modułu bazy danych struktur, które współpracują...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1696
| Strony 92–97

Badania wytrzymałości dzianin dżinsopodobnych po różnych typach obróbek piorących

Autorzy: Değırmencı Züleyha

Odzież wyprodukowana z dzianin dżinsopodobnych cieszy się coraz większą popularnością na świecie. Aby nadać dzianinom efekt znoszonego wyglądu tkanin dżinsowych, należy poddać je obróbce piorącej. W pracy zbadano 18 dzianin poddanych 8 rodzajom obróbek piorących. Zmierzono wytrzymałość na rozerwanie...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1697
| Strony 98–105

Polepszenie właściwości antybakteryjnych i odporności na gniecenie włókien z pokrzyw przy użyciu chitozanu i BTCA

Autorzy: Arık Buket, Yavaş Arzu, Avinc Ozan

W pracy zbadano właściwości antybakteryjne i odporność na gniecenie tkanin otrzymanych z włókien pokrzywy. W celu nadania tkaninom odporność na gniecenie użyto kwasu 1,2,3,4-butanotetrakarboksylowego (BTCA) i podfosforynu sodu (SHP). Ponadto w celu podwyższenia właściwości antybakteryjnych tkanin do kąpieli wykończeniowej...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1698
| Strony 106–111

Skrobia kukurydziana modyfikowana chitozanem i jej zastosowanie jako środka klejącego włókien szklanych

Autorzy: Wang Ying, Li Jianfeng, Li Hui, Wang Xiaodan, Lei Hong, Huo Jichuan

W pracy przygotowano skrobię kukurydzianą modyfikowaną chitosanem, a następnie zastosowano ją jako środek klejący włókien szklanych. Określono lepkość, napięcie powierzchniowe i potencjał zeta środka klejącego. Zmierzono wytrzymałość na rozciąganie i sztywność zmodyfikowanego włókna szklanego. Stwierdzono, że modyfikacja skrobi chitozanem powoduje...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1699
| Strony 112–120

Wpływ tarcia w strefie styku na zachowanie skór syntetycznych

Autorzy: Zubauskienė Donata, Strazdiené Eugenija

Materiały tapicerskie ulegają odkształceniom, które są skutkiem tarcia w trzech strefach: styku między materiałami obiciowymi a ludzką skórą, styku materiałów obiciowych ze sobą oraz styku materiałów obiciowym z materiałem, z którego wykonane są części wewnętrzne mebla. Celem badań było...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1700
| Strony 121–128

Badania wpływu wybranych parametrów kanałów międzynitkowych na przepuszczalność powietrza przez płaskie wyroby włókiennicze o znanych charakterystykach

Autorzy: Polipowski Mirosław, Więcek Piotr, Więcek Bogusław, Pinar Anna

Dokładniejsze poznanie struktury wewnętrznej płaskich wyrobów włókienniczych otwiera nowe możliwości badawcze w zakresie aplikacyjnego wykorzystania wolnych przestrzeni w strukturze płaskiego wyrobu włókienniczego tj. rozkładu i budowy kanałów międzynitkowych oraz przestrzeni międzywłókienkowych. Zaprezentowane prace są kontynuacją badań nad kanałami międzynitkowymi przez...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1701
| Strony 129–138

Impulsowe wzbudzenie drgań systemu zawierającego warstwę włóknistą

Autorzy: Zajączkowski Jerzy

W pracy analizowano drgania masy opartej na warstwie włóknistej, wywołane działaniem impulsu. Sformułowano model matematyczny układu zawierającego elastyczną sprężynę i elektromagnes. Symulacja numeryczna pokazała, że elektromagnes może zapewnić utrzymanie siły ściskającej działającej na warstwę tekstylną, pod warunkiem, że okres...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1703
| Strony 139–141

Wpływ odchyłek wykonania zębów kół walcowych na charakterystykę pracy przekładni na przykładzie aparatu rozciągowego przędzarki

Autorzy: Rysiński Jacek, Drobina Robert, Praszkiewicz Marek

W artykule opisano zagadnienia związane z błędami wynikającymi z niewłaściwej pracy układu napędowego aparatu rozciągowego przędzarki obrączkowej. Celem była analiza rozwiązań konstrukcyjnych układu napędowego przędzarki obrączkowej i jego wpływu na parametry jakościowe masy strumienia włókien. W pracy dokonano...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1702
| Strony 142–151

Informacje ogólne

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook