Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer 5 (125)
AAA     ENG | POL

Numer 5 (125) / 2017

Pierwsza strona       Spis treści
 

Badania i rozwój

Wytwarzanie elektroprzędzionego runa z udziałem kwasu hialuronowego

Autorzy: Milašius Rimvydas, Ryklin Dzmitry, Yasinskaya Natallia , Yeutushenka Aliaksandr , Ragaišienė Audronė, Rukuižienė Žaneta, Mikučioniené Daiva

Materiały tekstylne z elektroprzędzionym runem znajdują szeroki zakres zastosowań w produkcji materiałów do zastosowań medycznych. W pracy wytworzono za pomocą elektroprzędzenia runo z poliamidu 6 i kwasu hialuronowego. Kwas hialuronowy jest jednym z najbardziej obiecujących składników...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.4620
| Strony 8–12

Charakterystyka przepływu powietrza podczas przędzenia przędzy kompozytowej

Autorzy: Yang Ruihua, Gao Weidong, Xue Yuan

Przędza kompozytowa charakteryzuje się doskonałym chwytem, a także wyjątkową elastycznością i wytrzymałością. Charakterystyka przepływu powietrza, w tym ciśnienie i prędkość, są czynnikami decydującymi o przędzeniu przędzy kompozytowej na przędzarce rotorowej. W artykule przeprowadzono stymulację i analizę...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.4621
| Strony 13–17

Badanie wpływu jednostki otwierającej na pole przepływu powietrza w przędzeniu rotorowym

Autorzy: Jin Yuzhen , Zhu Shihe , Cui Jingyu , Li Jun, Zhu Zuchao

Jednostka otwierająca jest ważnym urządzeniem w przędzarce rotorowej służącym do rozczesywania włókien i usuwania odpadów. W artykule przeprowadzono symulację numeryczną mającą na celu zbadanie struktury przepływu w kanale przędzalniczym wirnika oraz procesu usuwania odpadów. Wpływ jednostki...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.4622
| Strony 18–24

Otrzymywanie poliestrowych przędz przewodzących poprzez nanoszenie nanocząstek srebra i miedzi

Autorzy: Ahmad Sheraz , Ashraf Munir , Ali Azam , Shaker Khubab, Umair Muhammad , Afzal Ali , Nawab Yasir, Rasheed Abher

Połączenie tekstyliów i elektroniki w jednej strukturze doprowadziło do rozwoju inteligentnych tekstyliów znajdujących zastosowanie w celach funkcjonalnych i produktach specjalnych. Przędza przewodząca, jako niezbędny składnik inteligentnych wyrobów włókienniczych, może być otrzymywana za pomocą szeregu różnych technik....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.4623
| Strony 25–29

Wpływ warunków procesu zaprawiania na bielenie i przędzenie przędz z wełny jaków

Autorzy: Liu Chan , Su Xuzhong, Su Xuzhong, Xie Chunping, Liu Xinjin

W celu określenia optymalnych warunków procesu zaprawiania włókien z wełny jaków zastosowano metodę analizy ortogonalnej. Określono optymalne parametry procesu zaprawiania tj.: stężenie jonu żelazawego na poziomie 16%, stężenie wodorosiarczanu sodu w ilości 3 g/l, temperaturę na...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.4624
| Strony 31–36

Charakterystyka powierzchni włókien kaszmirowych poddanych obróbce niskotemperaturową plazmą

Autorzy: Wang Yong, Yu Weidong, Yu Weidong

W pracy przedstawiono modyfikację włókien kaszmirowych przy zastosowaniu niskotemperaturowej plazmy (LTP). Zastosowano trzy intensywności obróbki. Parametry obróbki zostały zoptymalizowane pod kątem uzyskania odpowiednich właściwości włókien tj. wytrzymałość na rozciąganie, odporność na tarcie, zwilżalność i chwyt. Za...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.4625
| Strony 37–41

Immunizacja wełny metaglinianem sodu

Autorzy: Sirvaityte Justa , Beleska Kestutis , Alaburdaite Rasa , Komiciute Ineta , Valeika Virgilijus

Ponieważ normy dotyczące ochrony środowiska w przemyśle skórzanym, jak również w innych gałęziach przemysłu stają się coraz bardziej restrykcyjne, badano immunizację wełny wodorotlenkami wapnia i potasu oraz metaglinianem sodu, badając poziom degradacji wełny po obróbce. Efekt...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.4626
| Strony 42–46

Zastosowanie ultradźwięków do rozpuszczania chemicznego w celu ilościowej analizy tkanin bawełnianych i poliestrowych

Autorzy: Mingxing Zhou , Zhuo Meng , Yize Sun , Zhibiao Ye

W pracy przedstawiono możliwości zastosowania technologii ultradźwiękowej do ilościowej analizy tkanin bawełnianych i poliestrowych metodą rozpuszczania chemicznego. Zastosowano cztery rodzaje mieszanek o różnej zawartości bawełny i rozpuszczono w roztworze kwasu siarkowego przy pomocy ultradźwięków. Mimo że...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.4627
| Strony 47–51

Modelowanie kinetyki procesu ozonowania Reactive Black 5

Autorzy: Bilińska Lucyna , Bilińska Lucyna , Żyłła Renata, Smółka Krzysztof , Gmurek Marta , Ledakowicz Stanisław

Reactive Black 5 (RB5) jest powszechnie stosowanym barwnikiem w przemyśle włókienniczym. Ozon, będący silnym utleniaczem, jest w stanie rozłożyć wiele trudno degradowalnych substancji w tym barwniki. Pomimo, iż oczyszczanie ścieków włókienniczych i roztworów barwników ozonem było...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.4628
| Strony 54–60

Badania nad zastosowaniem wody odzyskanej ze ścieków włókienniczych w obiegu zamkniętym

Autorzy: Sójka-Ledakowicz Jadwiga, Kos Lech, Żyłła Renata, Paździor Katarzyna , Ledakowicz Stanisław

Celem badań było sprawdzenie możliwości wielokrotnego użycia odzyskanej ze ścieków pofarbiarskich wody w obiegu zamkniętym. Przedmiotem badań były rzeczywiste ścieki włókiennicze pochodzące z technologii barwienia wyrobów z włókien celulozowych barwnikami reaktywnymi. Ścieki wyjściowe były rozdzielane na...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.4629
| Strony 61–66

Funkcjonalizacja chitozanem i miodem włókniny wiskozowej do zastosowań medycznych

Autorzy: Šauperl Olivera, Kunčič Marjetka Kralj , Tompa Jasna , Zemljič Lidija Fras , Valh Julija Volmajer

Celem pracy było opracowanie z kombinacji chitozanu i miodu preparatu służącego jako przyspieszająca gojenie ran powłoka włóknin wiskozowych. W prezentowanych badaniach założono, że różna frakcja masowa składników wpływa odmiennie na działanie przeciwdrobnoustrojowe i przeciwutleniające funkcjonalizowanego podłoża....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.4630
| Strony 67–72

Parametry konstrukcyjne membran użytych w „inteligentnych” materiałach

Autorzy: Eldessouki Mohamed, Eldessouki Mohamed, Aysha Tarek , Ratičáková Magdaléna , Šašková Jana , Padil Vinod V.T. , Ibrahim Mayza , Černík Miroslav

„Inteligentne” ubrania można opisać jako tekstylia, które reagują pod wpływem czynników zewnętrznych (bodźców). Odpowiedź „inteligentnej” odzieży może być bierna (czujnik) lub czynna (wykrywanie i reakcja). Materiały związane z tymi wyrobami tekstylnymi mają kluczowe znaczenie dla wielu...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.4631
| Strony 73–78

Analiza wpływu wielkości parametrów kanału międzynitkowego i parametrów tkaniny pojedynczej na przepuszczalność powietrza, opór pary wodnej oraz opór cieplny

Autorzy: Polipowski Mirosław, Więcek Piotr, Więcek Bogusław, Pinar Anna

Zaprezentowane prace są kontynuacją badań nad kanałami międzynitkowymi tkaniny pojedynczej z uwzględnieniem parametrów struktury tkaniny. Do identyfikacji kanałów międzynitkowych wprowadzono stereowizyjną metodę trójwymiarowej analizy struktury tkaniny pojedynczej, metodą mikroskanowania 3D fragmentów tkaniny w świetle strukturalnym oraz...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.4632
| Strony 79–86

Analiza defektów dzianin na bazie transformacji Shearleta

Autorzy: Dong Zhijia , Xia Dong , Ma Pibo, Jiang Gaoming

Transformacja Shearleta jest ostatnio dynamicznie rozwijającą się metodą stosowaną w dziedzinie przetwarzania obrazu, która różni się od transformaty Wavelet i ma doskonałe właściwości w przetwarzaniu sygnałów wielowymiarowych. Transformacja Shearleta ma prostszą implementację dyskretną, niż przekształcenie Curveleta...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.4633
| Strony 87–94

Modelowanie zachowania poziomych lin kotwiczących podczas powstrzymywania spadania z wysokości

Autorzy: Baszczyński Krzysztof

Podstawowymi materiałami stosowanymi do produkcji poziomych lin kotwiczących dla indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości są liny i tkane taśmy włókiennicze. Poziome liny kotwiczące wpływają w istotny sposób na przebieg sił działających na człowieka podczas...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.4634
| Strony 95–103

Matematyczne modelowanie właściwości mechanicznych tekstyliów poddanych rozciąganiu

Autorzy: Zajączkowski Jerzy

Przedstawiono matematyczne modele tekstyliów poddanych działaniu jednokierunkowych sił rozciągających. Modele obejmują początkowe prostowanie włókien powodujące ściskanie sąsiednich włókien, a następnie wydłużenie materiału włókien, gdy prostowanie dobiega końca. Będące skutkiem rozciągania poprzeczne siły ściskające utrzymują wszystkiewłókna razem...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.4635
| Strony 104–106

Zastosowanie skanera 3D w procedurze projektowania wyrobów uciskowych wspomagających proces leczenia zewnętrznego

Autorzy: Ilska Anita, Ilska Anita, Kowalski Krzysztof, Klonowska Magdalena, Kuzański Wojciech , Kowalski Tomasz Marek, Sujka Witold

W pracy dokonano analizy statystycznej tolerancji wymiarowania sylwetki ludzkiej za pomocą skanera 3D i jej wpływu na wartość nacisku jednostkowego wywieranego przez wyrób uciskowy na ciało użytkownika. Obliczenia modelowe zmian nacisku jednostkowego na skutek podatności ciała...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.4636
| Strony 107–112

Proces projektowania odzieży dla osób ze skoliozą przy użyciu skanera 3D

Autorzy: Hong Yan, Hong Yan, Hong Yan, Hong Yan, Zeng Xianyi, Bruniaux Pascal, Liu Kaixuan, Chen Yan, Chen Yan, Zhang Xujing , Zhang Xujing

W artykule przedstawiono wirtualny proces projektowania wzoru odzieży dla osób ze skoliozą. Zaproponowany projekt jest oparty na wirtualnym modelu ciała człowieka stworzonym przy użyciu skanera 3D, umożliwiającego symulację morfologicznego kształtu ciała osoby o nietypowych deformacjach fizycznych....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.4637
| Strony 113–117

Badanie istotności oceny wydajności pracowników i utraty czasu produkcyjnego w przemyśle odzieżowym

Autorzy: Kayar Mahmut, Bulur Öykü Ceren

W artykule przedstawiono przede wszystkim teoretyczne informacje o ocenie wydajności pracowników i utracie czasu produkcyjnego w przemyśle odzieżowym. Przeprowadzono analizę szycia koszulek dokonując pomiaru czasu dla każdej operacji. Na podstawie analizy otrzymanych wyników określono 5 różnych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.4638
| Strony 119–126

Język ubioru jako system komunikacyjny i jego funkcje – lingwistyczna metoda Romana Jakobsona

Autorzy: Todorović Tijana , Čuden Alenka Pavko , Košak Karin , Toporišič Tomaž

Celem pracy było pokazanie zasad komunikowania niewerbalnego osiągniętego przy użyciu odzieży, stosując metodę lingwistyczną Romana Jakobsona. Jak wykazano i ustalono w pracy, ubrania i ich funkcje można przetłumaczyć na język słowny i pisany. Język mody, stroju...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.4639
| Strony 127–135

Informacje ogólne

minib

  więcej »

| Strona 29

ATH

  więcej »

| Strona 36

ATH

  więcej »

| Strona 135

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook