Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (125) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie wpływu jednostki otwierającej na pole przepływu powietrza w przędzeniu rotorowym

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0010.4622

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Jednostka otwierająca jest ważnym urządzeniem w przędzarce rotorowej służącym do rozczesywania włókien i usuwania odpadów. W artykule przeprowadzono symulację numeryczną mającą na celu zbadanie struktury przepływu w kanale przędzalniczym wirnika oraz procesu usuwania odpadów. Wpływ jednostki otwierającej na pole przepływu powietrza w kanale wirnika badano symulacją jednofazową. Wyniki wykazały, że efektywny obszar transportu włókien powiększa się, gdy wartość bezwzględnej wartości ujemnego ciśnienia na wylocie wzrasta, a zmniejsza się wraz ze wzrostem prędkości wału otwierającego. Jednakże wpływ podciśnienia i prędkość wału otwierającego na długość wiru w kierunku osiowym jest stosunkowo niewielka. Stwierdzono także, że proces separacji odpadów w jednostce usuwania odpadów jest symulowany przy użyciu modelu dyskretnego fazy (DPM). Otrzymuje się odpowiednie prędkości obrotowe cząstek o różnych średnicach. Wyniki te mogą stanowić cenny punkt odniesienia dla wyboru parametrów w procesie usuwania odpadów.

Tagi:

rotor spinning, opening unit, flow characteristics, trash removal, fibre opening, Discrete Phase Model (DPM).

Cytowanie:

Jin Y, Zhu S, Cui J, Li J, Zhu Z. Investigating the Effect of the Opening Unit on the Airflow Field in Rotor Spinning. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 5(125): 18-24. DOI: 10.5604/01.3001.0010.4622

Opublikowano w numerze nr 5 (125) / 2017, strony 18–24.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook