Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (125) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wytwarzanie elektroprzędzionego runa z udziałem kwasu hialuronowego

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0010.4620

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Materiały tekstylne z elektroprzędzionym runem znajdują szeroki zakres zastosowań w produkcji materiałów do zastosowań medycznych. W pracy wytworzono za pomocą elektroprzędzenia runo z poliamidu 6 i kwasu hialuronowego. Kwas hialuronowy jest jednym z najbardziej obiecujących składników stosowanych w pielęgnacji skóry. Istotne jest, aby struktura nanowłókna poliamidowego wiązała nanocząsteczki kwasu hialuronowego, nie pokrywając powierzchni tych cząstek. Głównym celem pracy było opracowanie runa poliamidowego z kwasem hialuronowym, które może być zastosowane w wyrobach medycznych i/lub kosmetologii.

Tagi:

electrospinning, nanofibres, hyaluronic acid, polyamide.

Cytowanie:

Milašius R, Ryklin D, Yasinskaya N, Yeutushenka A, Ragaišiene A, Rukuižiene Ž, Mikučioniene D. Development of an Electrospun Nanofibrous Web with Hyaluronic Acid. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 5(125): 8-12. DOI: 10.5604/01.3001.0010.4620

Opublikowano w numerze nr 5 (125) / 2017, strony 8–12.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook