Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (125) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Analiza wpływu wielkości parametrów kanału międzynitkowego i parametrów tkaniny pojedynczej na przepuszczalność powietrza, opór pary wodnej oraz opór cieplny

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0010.4632

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Zaprezentowane prace są kontynuacją badań nad kanałami międzynitkowymi tkaniny pojedynczej z uwzględnieniem parametrów struktury tkaniny. Do identyfikacji kanałów międzynitkowych wprowadzono stereowizyjną metodę trójwymiarowej analizy struktury tkaniny pojedynczej, metodą mikroskanowania 3D fragmentów tkaniny w świetle strukturalnym oraz analizę obrazów mikroskopowych IV-ej generacji. Analiza statystyczna wskaźników przepuszczalności powietrza, oporu pary wodnej i oporu cieplnego płaskich wyrobów włókienniczych wykazała istotne zależności tych przepływów od parametrów kanału a także innych parametrów tkaniny. Określono korelacje między badanymi parametrami i wskaźnikami przepływowymi. Wykazano bardzo silne korelacje wskaźnika przepuszczalności powietrza z: polem prześwitu kanału, licznością osnowy i objętością przybliżoną kanału. Dla wskaźnika oporu pary wodnej uzyskano silną korelację z grubością tkaniny. Dla oporu cieplnego stwierdzono silną korelację ze średnicą wejścia do kanału międzynitkowego. Silne korelacje między parametrami tkaniny i parametrami kanału międzynitkowego uzyskano dla: pola powierzchni prześwitu kanału i objętości przybliżonej kanału, liczności osnowy i pola powierzchni prześwitu kanału, liczności wątku i grubości tkaniny, średnicy wejścia do kanału i grubości tkaniny. Badane wskaźniki przepływowe we wzajemnych zależnościach wykazały średni poziom korelacji. Eksperymentalne testy przepuszczalności powietrza, oporu pary wodnej oraz oporu cieplnego dla tkanin pojedynczych uzupełniły wiedzę o strukturze wyrobu i istotnego wpływu udziału surowca.

Tagi:

channels, air permeability, water vapour resistance, thermal resistance.

Cytowanie:

Polipowski M, Więcek P, Więcek B, Pinar A. Analysis of the Effect of Channel Parameters Between Filaments and Single Fabric Parameters on air Permeability, Water Vapour Resistance and Thermal Resistance. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 5(125): 79-86. DOI: 10.5604/01.3001.0010.4632

Opublikowano w numerze nr 5 (125) / 2017, strony 79–86.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook