Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (125) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badania nad zastosowaniem wody odzyskanej ze ścieków włókienniczych w obiegu zamkniętym

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0010.4629

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Celem badań było sprawdzenie możliwości wielokrotnego użycia odzyskanej ze ścieków pofarbiarskich wody w obiegu zamkniętym. Przedmiotem badań były rzeczywiste ścieki włókiennicze pochodzące z technologii barwienia wyrobów z włókien celulozowych barwnikami reaktywnymi. Ścieki wyjściowe były rozdzielane na strumienie niskoobciążone i wyżej obciążone. Ścieki niskoobciążone poddano podczyszczaniu w etapach biologicznym, ultrafiltracji i ozonowania. Podczyszczanie wykonywano czterokrotnie. Odzyskana woda była zawracana do operacji płukania i prania. Dokonano oceny parametrów użytkowych dzianin bawełnianych wybarwionych w procesie technologicznym, w którym wykorzystano odzyskaną wodę. Dopuszczalna ilość cykli zawracania odzyskanej wody do wytypowanych operacji jednostkowych (płukanie, pranie) była analizowana w odniesieniu do uzyskanych parametrów użytkowych barwionych dzianin. W wybranych próbach dla wszystkich badanych parametrów uzyskano dobre, akceptowalne odporności wybarwień.

Tagi:

textile wastewater, closed water circuit, dyeing with reactive dyes, colour quality assessment.

Cytowanie:

Sójka-Ledakowicz J, Kos L, Żyłła R, Paździor K, Ledakowicz S. Studies on the Use of Water Reclaimed from Textile Wastewater in a Closed Circuit. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 5(125): 61-66. DOI: 10.5604/01.3001.0010.4629

Opublikowano w numerze nr 5 (125) / 2017, strony 61–66.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
tel. (48-42) 638-03-63
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook