Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer 6 (126)
AAA     ENG | POL

Numer 6 (126) / 2017

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Badania wytwarzania i przetwarzania odpadów tekstylnych na Litwie

Autorzy: Dobilaitë Vaide, Jucienė Milda, Sacevičienė Virginija

Stale wspierana ogólnoświatowa produkcja i konsumpcja wyrobów tekstylnych prowadzi do wzrostu ilości odpadów, co powoduje problemy środowiskowe. Badania miały na celu określenie obecnego stanu wytwarzania i przetwarzania odpadów włókienniczych na Litwie oraz porównanie tendencji uzyskanych z innymi krajami Unii...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5360
| Strony 8–13

Konkurencyjność sektora tekstylnego Chorwacji w handlu z Unią Europejską

Autorzy: Dziuba Radosław, Jabłońska Małgorzata

Jednym z sektorów gospodarki europejskiej mających wpływ na efektywną realizację założeń Strategii Europa 2020 jest sektor tekstylny. W obecnej perspektywie finansowej Unia Europejska znacząco przyczynia się do utrzymania wzrostu sektora upatrując w tym szansy na stworzenie nowych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5361
| Strony 14–18

Wpływ wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania jakością na funkcjonowanie organizacji w branży tekstylnej na przykładzie Polski i Słowacji

Autorzy: Zimon Dominik , Malindžák Dusan

W artykule podjęto problematykę wpływu wdrożenia znormalizowanego systemu zarządzania jakością na funkcjonowanie organizacji w branży tekstylnej. Badania empiryczne zostały przeprowadzone przez autorów w 2017 roku na grupie małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży tekstylnej...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5362
| Strony 19–24

Badania i rozwój

Ocena rozcieńczonych roztworów celulozy pod kątem ich przydatności do formowania nanowłókien metodą elektroprzędzenia

Autorzy: Łaszkiewicz Bogusław, Kulpiński Piotr, Stanisławska Anna

W pracy przedstawiono próbę otrzymania nanowłókien w polu elektrostatycznym wykorzystując do tego celu roztwory celulozy w różnych układach rozpuszczalnikowych. Podjęto również próbę oceny tych roztworów pod kątem ich zdolności do tworzenia nanowłókien badając roztwory o różnych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5364
| Strony 25–30

Technologia elektroprzędzenia jako perspektywiczna metoda wytwarzania włóknin z biopolimerów

Autorzy: Bokova Elena S., Kovalenko Grigory M. , Filatov Ivan Yu., Pawlowa Maria, Stezhka Kseniya S.

W artykule przedstawiono aspekty technologii elektroprzędzenia włókien do produkcji włóknin różnego przeznaczenia. Zbadano warunki formowania nano- i mikrowłókien z roztworów hydrolizatu kolagenu, dibutyrylchitinu jak również kompleksów polimer-polimer na bazie kwasu poliakrylowego, alkoholu poliwinylowego i tlenku polietylenu....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5365
| Strony 31–33

Wytwarzanie przędz puszystych z włókien węglowych metodą dyspersji przepływu powietrza

Autorzy: Zhao Xiaoming, Liu Yuanjun, Liu Guoyi

W pracy wytworzono przędze puszyste z włókien węglowych metodą dyspersji przepływu powietrza, następnie zbadano ich wytrzymałość na rozerwanie, nierównomierność oraz włochatość. Przeprowadzono także spektralną analizę wiązki włókien węglowych w podczerwieni. Na podstawie otrzymanych wyników określono optymalne...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5366
| Strony 34–40

Modelowanie zginania i odprężenia elastycznego tkanin

Autorzy: Shi Feng-jun, Zhao Yuqing , Wu Gao, Zheng Dejun

Lepkosprężysty model bryłowy składający się z elementu sprężystego i elementu lepkiego, w układzie szeregowym lub równoległym, jest jednym z najbardziej użytecznych modeli służącym do badania mechanicznego zachowania się tkanin. W pracy przedstawiono metodę badania zachowania się...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5368
| Strony 41–45

Wykrywanie defektów tkanin za pomocą hybrydowego wektora funkcji fraktalnej i nowatorskiego detektora opartego na zbiorze rozmytym wartości średnich (FCM)

Autorzy: Zhou Jian , Zhou Jian , Wang Jun, Bu Honggang

Automatyczne wykrywanie defektów tkanin w celu kontroli ich jakości mimo wielu dotychczasowych badań nadal stanowi wyzwanie. Mając na celu opracowanie nowatorskiej metody wykrywaniem wad tkanin przedstawiono pięć cech fraktalnych. W celu klasyfikacji wyodrębnionych cech opracowano detektor...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5370
| Strony 46–52

Wpływ proporcji mieszanki bambus/bawełna na komfort cieplny dzianin

Autorzy: Kadapalayam Chinnasamy Karunakaran , Chidambaram Prakash

Głównym celem pracy było poznanie wpływu współczynnika mieszania i gęstości liniowej przędz składowych na komfort cieplny dzianin bambusowo-bawełnianych. Zbadano właściwości komfortu cieplnego dzianin wykonanych w 100% z bawełny, w 100% z regenerowanego bambusa i dzianin mieszanych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5371
| Strony 53–57

Analityczna ocena rozkładu termicznego dzianin bawełniano-modakrylowych

Autorzy: Flinčec Grgac Sandra, Bischof Vukušić Sandra, Pušić Tanja, Petrinić Irena, Luxbacher Thomas

Na palność wyrobu mają wpływ różne czynniki, takie jak skład włókien, budowa wyrobu, wykończenie nadające mniejszą palność, stężenie tlenu i warunki środowiskowe (zawartość wilgoci, ciepło). Wyroby o zmniejszonej palności są syntetykami, które zostały zmodyfikowane na poziomie...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5372
| Strony 59–67

Wpływ ubioru uciskowego na średnie i miejscowe zmiany wartości nacisku jednostkowego

Autorzy: Kowalski Krzysztof, Karbowski Krzysztof , Kłonowska Magdalena, Ilska Anita, Sujka Witold, Tyczyńska Magdalena , Włodarczyk Błażej , Kowalski Tomasz Marek

Na podstawie opracowanych modeli i badań eksperymentalnych dokonano analizy wpływu ubioru uciskowego na średnie i miejscowe zmiany nacisku jednostkowego. Badania przeprowadzono na przykładzie analizy wyników skanowania 3D części ciała sylwetki damskiej i męskiej. Stwierdzono, iż nacisk...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5374
| Strony 68–74

Badanie uwalniania energii z ludzkich stóp w celu mapowania ilości μPCM w skarpetkach do termoregulacji

Autorzy: Siddhan Periyasamy , Jayakumar Balaji

W pracy analizowano czysty PCM i mikrokapsułkowany PCM (μPCM) pod względem pojemności cieplnej. W tym celu zastosowano analizę DSC i testowano próbki pod kątem stabilności względem ciepła i rozpuszczalnika. Szybkość uwalniania energii z ludzkich stóp została...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5375
| Strony 75–82

Badania wpływu emulsji kopolimeru akrylanowego zawierającej fluor na właściwości tkanin lnianych

Autorzy: Sui Zhihui , Yang Kangle , Chen Jie , Zhao Xin , Gao Shuzhen

W pracy przygotowano emulsję kopolimeru akrylanowego zawierającą fluor, którą następnie zastosowano do wykańczania tkanin lnianych. Jako modyfikowany monomer zastosowano metakrylan dodekafluoroheptan (G04), a jako miękkie i twarde monomery użyto akrylan butylu (BA) i akrylan metylu (MMA),...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5376
| Strony 83–88

Badanie wpływu perfum na właściwości mechaniczne i kolorystyczne tkanin jedwabnych

Autorzy: Krishnamoorthi Kavitha , Jagannathan Srinivasan

Dezodoranty i perfumy przeznaczone są do nakładania bezpośrednio na skórę, jednakże niektóre osoby o wrażliwej skórze mogą uznać, że ich skóra jest podrażniona, jeśli używają zbyt dużo perfum, a więc nakładają perfumy bezpośrednio na swoje ubrania....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5377
| Strony 89–95

Przygotowanie kationowego, przyjaznego dla środowiska środka utrwalającego

Autorzy: Liu Yuanjun, Zhao Xiaoming

W pracy przedstawiono możliwość użycia białka z piór odpadowych do przygotowania reaktywnego kationowego środka sieciującego (WLS) będącego materiałem wyjściowym, który następnie został użyty do przygotowania czwartorzędowego amoniowego kationowego przyjaznego dla środowiska środka utrwalającego (o nazwie WLSPR)...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5378
| Strony 96–102

Badania efektywności procesu UV/H2O2 w usuwaniu barwnika Acid Green 16 z roztworów wodnych: optymalizacja procesu i ocena toksyczności

Autorzy: Płonka Izabela , Pieczykolan Barbara , Barbusiński Krzysztof , Kalka Joanna , Thomas Maciej , Piskorz Paweł Jan

Przedstawiono efekty usuwania barwnika Acid Green 16 (100 mg AG-16/dm3, ChZT=110.9 mg O2/dm3) z roztworów wodnych metodą UV/H2O2 z zastosowaniem dwóch reaktorów UV: z lampą niskociśnieniową (LP, 15W) i średniociśnieniową (MP, 150W). Najlepsze efekty usunięcia AG-16...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5379
| Strony 103–107

Optymalizacja utleniania odczynnikiem Fentona syntetycznych ścieków z produkcji tekstyliów przy zastosowaniu metody powierzchni odpowiedzi

Autorzy: Thomas Maciej , Barbusiński Krzysztof , Piskorz Paweł Jan , Kozik Violetta , Bąk Andrzej

W artykule przedstawiono możliwość zastosowania klasycznego procesu Fentona (Fe(II)/H2O2) do oczyszczania syntetycznych ścieków tekstylnych (COD=1872 mg O2/dm3, TOC=660 mg/dm3), zawierających barwnik azowy Anilan Blue GRL 250% (200 mg/dm3) oraz surfaktant anionowy Sodium Lauryl Sulphate (SLS) o...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5380
| Strony 108–113

Modyfikacja kształtu trzcinek podatnej płochy w wibracyjnym mechanizmie bidłowym

Autorzy: Kuchar Maciej

Przedstawiono mechanizm bidłowy krosna ze wzbudnikami ruchu wibracyjnego płochy. Umieszczając wzbudniki w regularnych odstępach na szerokości płochy istnieją różnice w amplitudach ruchu wibracyjnego poszczególnych trzcinek. Zaproponowano podcięcie trzcinek jako sposób na zmniejszenie tych różnic. Biorąc pod...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5381
| Strony 114–118

Średniowieczne tkaniny wełniane i jedwabne pochodzące z wykopalisk archeologicznych prowadzonych w Pradze

Autorzy: Březinová Helena , Kohout David

Artykuł podsumowuje informacje o średniowiecznych tkaninach wełnianych i jedwabnych pochodzących z XIV i XV wieku odnalezionych podczas wykopalisk archeologicznych prowadzonych w centrum Pragi. W pracy przedstawiono przede wszystkim fragmenty tkanin wełnianych o splocie płóciennym i skośnym,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5382
| Strony 119–125

Perspektywy i innowacje w systemie nauczania Politechniki Łódzkiej Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów- idea połączenia edukacji artystów i inżynierów

Autorzy: Kędzia Katarzyna , Kędzia Katarzyna , Nawrot Andrzej , Snycerski Marek, Wereszka Aleksandra

Metodologia projektowania pozwala na planowanie i organizowanie wielu różnych procesów dla uzyskania optymalnego przedmiotu. Studenci kształceni na specjalności architektura ubioru nabywają etapami coraz szerszych umiejętności projektowych i technologicznych, a takie połączenie ułatwia współpracę z przemysłem. Oczekiwania...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5383
| Strony 126–129

Informacje ogólne

ATH

  więcej »

| Strona 13

IBWCh – FTEE

  więcej »

| Strona 24

IBWCh – FTEE

  więcej »

| Strona 88

ATH

  więcej »

| Strona 107

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook