Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (126) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie uwalniania energii z ludzkich stóp w celu mapowania ilości μPCM w skarpetkach do termoregulacji

Research and development

Autorzy:

  • Siddhan Periyasamy
    Department of Textile Technology, PSG College of Technology, Coimbatore, India
  • Jayakumar Balaji
    Department of Fashion Technology, Sona College of Technology, Salem, India

DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5375

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy analizowano czysty PCM i mikrokapsułkowany PCM (μPCM) pod względem pojemności cieplnej. W tym celu zastosowano analizę DSC i testowano próbki pod kątem stabilności względem ciepła i rozpuszczalnika. Szybkość uwalniania energii z ludzkich stóp została określona ilościowo za pomocą nowatorskiego testera wewnętrznego wykorzystującego medium wodne i powietrzne. Porównano szybkość uwalniania energii na podstawie doświadczeń, okrełśono też zakresy zalecanej dawki μPCM przez określony czas termoregulacji z czynnikiem bezpieczeństwa i bez niego. W oparciu o przewidywania teoretyczne skarpetki obrabiano μPCM w ilości od 0,2 do 5 g, odpowiednio 1 i 25% na wagę skarpet. Obrabiane skarpetki poddawano próbom zużycia porównano ze skarpetkami nie poddanymi obróbce. Stwierdzono, że okres termoregulacji skarpetek poddanych działaniu μPCM był proporcjonalny do ich masy addycyjnej i był zgodny z zaproponowanymi teoretycznymi przewidywaniami. Obecność μPCM na skarpetach poddanych obróbce obserwowano potwierdzono przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego.

Tagi:

microencapsulated PCM (µPCM), thermoregulation, energy, stability, socks.

Cytowanie:

Siddhan P, Jayakumar B. Energy Release Studies of Human Feet for Mapping μPCM Quantity in Socks for Thermoregulation. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 6(126): 75-82. DOI: 10.5604/01.3001.0010.5375

Opublikowano w numerze nr 6 (126) / 2017, strony 75–82.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook