Textile wastewater, Fenton reagent, Response Surface Methodology, Anilan Blue, Sodium Lauryl Sulphate

" />
Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (126) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Optymalizacja utleniania odczynnikiem Fentona syntetycznych ścieków z produkcji tekstyliów przy zastosowaniu metody powierzchni odpowiedzi

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5380

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W artykule przedstawiono możliwość zastosowania klasycznego procesu Fentona (Fe(II)/H2O2) do oczyszczania syntetycznych ścieków tekstylnych (COD=1872 mg O2/dm3, TOC=660 mg/dm3), zawierających barwnik azowy Anilan Blue GRL 250% (200 mg/dm3) oraz surfaktant anionowy Sodium Lauryl Sulphate (SLS) o stężeniu 95 mg/dm3. Badania modelowe prowadzono z zastosowaniem RSM, otrzymując dobre dopasowanie wartości aproksymowanych do wartości doświadczalnych (R2=0.8795 oraz R2adj=0.7992). Dla optymalnych parametrów procesu (pH 3, Fe(II) 0,85 g/dm3, H2O2 14,5 g/dm3) uzyskano całkowite odbarwienie ścieków (3) oraz zmniejszenie wartości COD, TOC i stężenia SLS odpowiednio o 83%, 44% i 98%.

Tagi:

Textile wastewater, Fenton reagent, Response Surface Methodology, Anilan Blue, Sodium Lauryl Sulphate

Cytowanie:

Thomas M, Barbusiński K, Kalemba K, Piskorz PJ, Kozik V, Bąk A. Optimization of the Fenton Oxidation of Synthetic Textile Wastewater Using Response Surface Methodology. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 6(126): 108-113. DOI: 10.5604/01.3001.0010.5380

Opublikowano w numerze nr 6 (126) / 2017, strony 108–113.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook