compression products, Laplace's law, unit pressure, 3D scanner, body’s susceptibility.

" />
Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (126) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ ubioru uciskowego na średnie i miejscowe zmiany wartości nacisku jednostkowego

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5374

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Na podstawie opracowanych modeli i badań eksperymentalnych dokonano analizy wpływu ubioru uciskowego na średnie i miejscowe zmiany nacisku jednostkowego. Badania przeprowadzono na przykładzie analizy wyników skanowania 3D części ciała sylwetki damskiej i męskiej. Stwierdzono, iż nacisk powierzchniowy wywierany przez ubiór uciskowy prowadzi do zmian geometrii obwodów ciała i zmian ich długości, a w konsekwencji do zmiany średniej wartości nacisku i jego zmian miejscowych wzdłuż długości obwodu. Głównym celem tej pracy jest oszacowanie wielkości tych zmian na przykładzie wybranych części ciała dla sylwetki damskiej i męskiej.

Tagi:

compression products, Laplace's law, unit pressure, 3D scanner, body’s susceptibility.

Cytowanie:

Kowalski K, Karbowski K, Kłonowska M, Ilska A, Sujka W, Tyczyńska M, Włodarczyk B, Kowalski TM. Influence of a Compression Garment on Average and Local Changes in Unit Pressure. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 6(126): 68-74. DOI: 10.5604/01.3001.0010.5374

Opublikowano w numerze nr 6 (126) / 2017, strony 68–74.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook