Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (126) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Konkurencyjność sektora tekstylnego Chorwacji w handlu z Unią Europejską

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

  • Dziuba Radosław
    Department of World Economy and European Integration, Institute of Economics, University of Lodz, Łódź, Poland
  • Jabłońska Małgorzata
    Department of Finance and Accounting for SMEs, Institute of Finance, Faculty of Economic and Sociology, University of Lodz, Łódź, Poland

DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5361

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Jednym z sektorów gospodarki europejskiej mających wpływ na efektywną realizację założeń Strategii Europa 2020 jest sektor tekstylny. W obecnej perspektywie finansowej Unia Europejska znacząco przyczynia się do utrzymania wzrostu sektora upatrując w tym szansy na stworzenie nowych miejsc pracy. Przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej dało nowe perspektywy dla przyszłego rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Pełna integracja kraju sprzyja również generowaniu nowych wyzwań w szczególności dla podmiotów gospodarczych, które funkcjonują w chorwackim sektorze tekstylnym. Celem niniejszej pracy jest zbadanie pozycji konkurencyjnej sektora tekstylnego gospodarki Chorwacji w latach 2005 – 2016. Wstępna analiza problemu pozwoliła na postawienie hipotezy badawczej, która brzmi: akcesja Chorwacji do Unii Europejskiej ma pozytywny wpływ na poprawę konkurencyjności chorwackiego sektora tekstylnego w kontekście realizacji Strategii Europa 2020.

Tagi:

Croatian economy, textile industry, European integration, comparative advantages, competitiveness.

Cytowanie:

Dziuba R, Jabłońska M. Competitiveness of the Textile Sector of Croatia in Trade with the European Union. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 6(126): 14-18. DOI: 10.5604/01.3001.0010.5361

Opublikowano w numerze nr 6 (126) / 2017, strony 14–18.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook