Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (126) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Analityczna ocena rozkładu termicznego dzianin bawełniano-modakrylowych

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5372

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Na palność wyrobu mają wpływ różne czynniki, takie jak skład włókien, budowa wyrobu, wykończenie nadające mniejszą palność, stężenie tlenu i warunki środowiskowe (zawartość wilgoci, ciepło). Wyroby o zmniejszonej palności są syntetykami, które zostały zmodyfikowane na poziomie molekularnym, tak aby uczynić z nich wyroby stabilne termicznie, które mogą pomyślnie przejść testy palności. W pracy badano właściwości cieplne dzianin wytwarzanych z bawełny, modakrylu i ich mieszanek. Optymalny stosunek mieszanki oceniono różnymi metodami termoanalitycznymi tj.: zachowanie płomienia i stabilność termiczna z ograniczonym wskaźnikiem tlenu (LOI), termiczna analiza grawimetryczna (TGA), sprzężona grawimetria cieplna - technika podczerwieni z transformatą Fouriera (TG -FTIR) i mikroskopowa kalorymetrii spalania (MCC). Charakterystykę powierzchni dzianin oceniono metodą potencjału strumieniowego. Dzianiny o stosunku mieszania C50:M50 okazały się posiadać najbardziej korzystne cechy zmniejszonej palności, dodatkowo potwierdzone optymalnymi właściwościami hydrofilowymi ocenianymi za pomocą pomiaru potencjału zeta.

Tagi:

knitted fabric, modacryl/cotton blend, thermal decomposition, flame retardancy,
zeta potential.

Cytowanie:

Grgac SF, Bischof S, Pušić T, Petrinić I, Luxbacher T. Analytical Assessment of the Thermal Decomposition of Cotton-Modacryl Knitted Fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 6(126): 59-67. DOI: 10.5604/01.3001.0010.5372

Opublikowano w numerze nr 6 (126) / 2017, strony 59–67.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook