wool/polyester fabrics, bending, viscoelasticity, rheological model.

" />
Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (126) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Modelowanie zginania i odprężenia elastycznego tkanin

Research and development

Autorzy:

  • Shi Feng-jun
    School of Civil Engineering and Communication, North China University of Water Resources and Electrical Power, Zhengzhou, P. R. China
  • Zhao Yuqing (j/w)
  • Wu Gao
    Zhongyuan Institute of Technology, Zhengzhou, P. R. China
  • Zheng Dejun
    Zhijiang College, Zhejiang University of Technology, Zhejiang, P. R. China

DOI number: 10.5604/01.3001.0010.5368

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Lepkosprężysty model bryłowy składający się z elementu sprężystego i elementu lepkiego, w układzie szeregowym lub równoległym, jest jednym z najbardziej użytecznych modeli służącym do badania mechanicznego zachowania się tkanin. W pracy przedstawiono metodę badania zachowania się zginanych tkanin wełniano-poliestrowych za pomocą modelu składającego się z trój-elementowego modelu równoległego z elementem przesuwnym przy założeniu, że wewnętrzny moment tarcia jest stały podczas procesów gięcia. Na podstawie praktycznych badań przedstawiono metodę badania zachowania się gięcia tkanin wełniano-poliestrowych przy użyciu testera kompresji KES-FB3. Stwierdzono zadowalającą zgodność między wynikami eksperymentów a przewidywaniami teoretycznymi.

Tagi:

wool/polyester fabrics, bending, viscoelasticity, rheological model.

Cytowanie:

Shi F, Zhao Y, Wu G, Zheng D. Modeling the Bending and Recovery Behaviour of Woven Fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 6(126): 41-45. DOI: 10.5604/01.3001.0010.5368

Opublikowano w numerze nr 6 (126) / 2017, strony 41–45.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook