Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer 4 (124)
AAA     ENG | POL

Numer 4 (124) / 2017

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Analiza koszykowa jako model decyzji w przemyśle tekstylnym

Autorzy: Istrat Višnja, Lalić Nenad

Nieprawidłowości w procesie sprzedaży w przemyśle tekstylnym powodują m.in. utratę klientów. Celem badania była analiza transakcji z bazy danych przemysłu tekstylnego w celu znalezienia wzorców na zachowaniach nabywców i udoskonalenia modelu decyzji. Analiza koszykowa, jako jedna...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.2302
| Strony 8–14

Badania i rozwój

Badania wstępne nad wykorzystywaniem włókien otrzymywanych z łodyg Rubiaceae Chinese Fevervine (Paederia foetida)

Autorzy: Hongwei Zhang

W pracy jako surowiec do produkcji naturalnych włókien celulozowych wykorzystano łodygi Rubiaceae Chinese Fevervine (Paederia foetida). Za pomocą spektroskopii w podczerwieni oraz elektronowego mikroskopu skaningowego zbadano skład i strukturę włókien. Otrzymane włókna wykazywały dobrą przędliwość. Określono dokładną charakterystykę włókien, m.in.:...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.2339
| Strony 15–18

Wpływ rodzaju odpadów włókien bawełnianych na różne typy przędzy

Autorzy: Yilmaz Demet, Yelkovan Sinem, Tirak Yasir

W celu obniżenia kosztów produkcji przeprowadzono badania dotyczące ponownego wykorzystania włókien bawełnianych na jakość konwencjonalnych przędz obrączkowych. Do produkcji przędzy użyto trzech rodzajów włókien odpadowych i wymieszano je z wcześniej nieużywanymi włóknami bawełnianymi w ilości od 5 do 40%....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.2340
| Strony 19–30

Badania właściwości dzianin wykonanych z przędz kaszmirowo-bawełnianych.

Autorzy: Qin Xiaoxuan, Qin Xiaoxuan, Qin Xiaoxuan, Liang Hui’e , Liang Hui’e , Wang Guangbin , Su Xuzhong, Su Xuzhong, Liu Xinjin

Jako włókno naturalne, kaszmir przyciąga coraz więcej uwagi w przemyśle tekstylnym dzięki doskonałym właściwościom, przyjaznym dla środowiska cechom i niewysokim cenom. Jednakże bezpośrednie przetworzenie kaszmiru jakowego, a zwłaszcza przędzenia przędzy, jest trudne, ze względu na Duzy...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.2599
| Strony 31–35

Badanie porównawcze właściwości dźwięku tarcia tkanin

Autorzy: Wang Pin-Ning, Ho Ming-Hsiung, Cheng Kou-Bing, Murray Richard, Lin Chun-Hao

Do analizy spektrum akustycznego czterech tkanin (bawełnianej, lnianej, jedwabnej i wełnianej) zastosowano innowacyjny system automatycznego pomiaru dźwięku tarcia (FSAMS). Do przekształcania sygnałów w dziedzinie czasu w sygnały w dziedzinie częstotliwości wykorzystano metodę szybkiej transformaty Fouriera (FFT)....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.2600
| Strony 36–44

Modelowanie konstrukcyjne tkanin blackout wzorowanych splotowo stosowanych jako zasłony do wnętrz użyteczności publicznej

Autorzy: Szkudlarek Joanna, Snycerski Marek

W pierwszej części artykułu opisano nową konstrukcję tkaniny zaciemniającej, oraz próby jej modyfikowania. Założeniem badań było uzyskanie barierowości tkackiej wobec światła widzialnego VIS w tkaninie zasłonowej wzorowanej splotowo przeznaczonej do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. W...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.2662
| Strony 45–49

Propozycja obiektywnej oceny zjawiska przechodzenia światła przez tkaniny blackout

Autorzy: Szkudlarek Joanna, Snycerski Marek, Owczarek Grzegorz

W pracy przedstawiono możliwości pomiaru światła przechodzącego przez wyroby tekstylne stosowane jako przeciwsłoneczne osłony okienne. Przeanalizowano istniejące metody pomiarowe, oraz zaproponowano nową metodę pomiaru właściwości barierowych i transparentności płaskich wyrobów włókienniczych opartą o pomiar liniowy. Idea pomiaru...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.2663
| Strony 50–58

Właściwości mechaniczne żywic fenolowo-formaldehydowych wzmocnionych włóknami  Prosopis juliflora.

Autorzy: Sujin Jose Arul , Athijayamani Ayyanar , Ramanathan Kalimuthu , Sidhardhan Sujaiyappan

W pracy podjęto próbę wykorzystania włókien Prosopis juliflora jako środka wzmacniającego żywice fenolowo-formaldehydowe. Przy użyciu elektronowego mikroskopu skaningowego zbadano powierzchnie przełomu kompozytów. Dla różnych wartości wydłużenia włókien (46, 136 i 227 mm) i udziału procentowego włókien...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.2664
| Strony 59–64

Praca przeglądowa: wymiana ciepła przez promieniowanie w odzieży strażackiej

Autorzy: Naeem Jawad, Mazari Adnan Ahmed, Havelka Antonin

Odzież strażacka jest wielowarstwową odzieżą ochronną składającą się z warstw barierowych dla wilgoci i wysokich temperatur oraz z powłoki zewnętrznej. Podczas wykonywania swoich obowiązków strażacy napotykają na różne poziomy promieniowania cieplnego. W pracy omówiono znaczenie i...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.2665
| Strony 65–74

Wpływ procesu prania na stabilność wymiarów i właściwości fizyczne dzianin o splocie lewoprawym i Lacoste wykonanych z bawełnianych przędz mieszanych

Autorzy: Çoruh Ebru

W pracy zbadano wymiary i właściwości fizyczne dzianin o splocie i Lacoste wykonanych z bawełnianych przędz mieszanych (21 i 15 tex). Do badań użyto dwunastu rodzajów dzianin charakteryzujących się dwiema różnymi strukturami i trzema gęstościami. Oceniono...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.2667
| Strony 75–81

Wpływ procesu obróbki nadającej „efekt jedwabiu” na właściwości tkaniny

Autorzy: Carrera-Gallissà Enric, Capdevila Xavier, Valldeperas Josep

Tkaninę poliestrową poddano obróbce mającej na celu nadanie „efektu jedwabiu”. W tym celu zastosowano metodę napawania parowego, która obejmowała: kadzi impregnacyjną, strefę odparowywania, zespół myjący i strefę suszenia. Głównym celem pracy było zbadanie wpływu parametrów procesu...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.2778
| Strony 82–88

Wpływ procesu naturalnego starzenia na właściwości dzianin powleczonych poliuretanem

Autorzy: Potočić Matković Vesna Marija, Skenderi Zenun

Celem badania było zbadanie zmian właściwości dzianin powleczonych poliuretanem dedykowanych na odzież sportową przeznaczoną do użytku zewnętrznego w różnych warunkach pogodowych. Ekspozycja powlekanych dzianin na zewnętrzne warunki atmosferyczne wpływała na wszystkie badane właściwości, a mianowicie masę,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.2812
| Strony 89–94

Sztywność zginania wyrobów frotowych wykonanych z rami i impregnowanych mikrokapsułkami zawierającymi oleje aromatyczne

Autorzy: Petrulyte Salvinija, Plascinskiene Deimante , Petrulis Donatas

W pracy poddano ocenie wyroby frotowe impregnowane mikrokapsułkami zawierającymi oleje aromatyczne w odniesieniu do różnych stężeń lepiszcza (20, 35, 50, 65, 80, and 95 g/dm3) oraz gęstości wątku. Za pomocą analizy SEM potwierdzono pokrycie wyrobu mikrokapsułkami....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.2842
| Strony 95–101

Obróbka tkaniny wełnianej przyjaznym dla środowiska środkiem odstraszającym owady

Autorzy: Kreševič Vraz Silva , Vončina Bojana

W pracy szczepiono tkaninę wełnianą b-cyklodekstryną (b-CD) przy użyciu kwasu 1, 2, 3, 4 butanotetrakarboksylowego (BTCA). W celu zmniejszenia temperatury utwardzania, która jeśli jest za wysoka, może uszkodzić tkaninę wełnianą, jako katalizatora użyto cyjanamidu (CA) w...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.2845
| Strony 102–105

Przeciwbakteryjna aktywność tkaniny bawełnianej po wykończeniem ekstraktem ziołowym Coleus Ambonicus.

Autorzy: Gobalakrishnan Mariappan , Saravanan Dhandapani

Do wykończenia tkanin bawełnianych użyto ekstraktu uzyskanego z Coleus Ambonicus Zastosowano metody: wyczerpywania oraz mikro- i nano-kapsułkowania, a aktywność przeciwdrobnoustrojową gotowych tkanin oceniono ilościowo metodą AATCC 100 wobec bakterii gram dodatnich (Staphylococcus aureus) i gram ujemnych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.2854
| Strony 106–109

Barwienie włókien pokrzywy (Urtica Dioica L.) barwnikiem naturalnym kraplak (Rubia Tinctorum L.) przy użyciu ultradźwięków i mikrofal

Autorzy: Yavaş Arzu, Avinc Ozan, Gedik Görkem

W pracy wykonane z włókien pokrzywy dzianiny barwiono ekologicznym naturalnym barwnikiem kraplak (Rubia tinctorum L.) przy użyciu ultradźwięków i mikrofal. Barwienie przeprowadzono stosując jako zaprawę farbiarską zieloną herbatę i ałun. Zbadano właściwości kolorymetryczne, trwałości koloru i...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.2856
| Strony 111–120

Zastosowanie procesów samorzutnego utleniania żelaza na zerowym stopniu utlenienia (ZVI) oraz elektrokoagulacji (EC) w usuwaniu Reactive Black 5

Autorzy: Wysocka Izabela , Filipkowska Urszula, Jóźwiak Tomasz

W ramach niniejszej pracy porównano dwie metody usuwania barwnika Reactive Black 5. Metodę elektrokoagulacji (EC), oraz metodę opartą na samorzutnym elektrochemicznym utlenianiu żelaza na 0 stopniu utlenienia (ZVI). Obie metody wykorzystują procesy elektrodowe oraz procesy sorpcji,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.2857
| Strony 121–128

Analiza właściwości mechanicznych szwów przy zastosowaniu różnych parametrów szycia tkanin bawełnianych

Autorzy: Vijay Kirubakar Raj Dhanaswamy, Renuka Devi Manuswamy

Celem pracy było opracowanie narzędzia do przewidywania zachowania się pod obciążeniem szwów tekstylnych stosowanych w przemyśle spadochronowym. Wytrzymałość spadochronu zależy bezpośrednio od wytrzymałości połączeń i szwów użytych w konstrukcji. Wykonane badania miały na celu sprawdzenie właściwości...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.2858
| Strony 129–134

Zastosowanie sztucznego systemu sieci neuronowych do prognozowania wymiarów w produkcji odzieży: studium przypadku na koszulce

Autorzy: Kalkanci Mihriban, Kurumer Gülseren, Öztürk Hasan, Sinecen Mahmut , Kayacan Özlem

Celem pracy było oszacowanie wymiarów koszulek przy użyciu sztucznego systemu sieci neuronowych (ANN). W tym celu wyprodukowano 72 różne typy koszulek. Koszulki wyprodukowano z sześciu różnych materiałów o trzech różnych gęstościach za pomocą dwóch różnych technik...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.2859
| Strony 135–140

Informacje ogólne

ATH

  więcej »

| Strona 109

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook