Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (124) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ rodzaju odpadów włókien bawełnianych na różne typy przędzy

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0010.2340

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W celu obniżenia kosztów produkcji przeprowadzono badania dotyczące ponownego wykorzystania włókien bawełnianych na jakość konwencjonalnych przędz obrączkowych. Do produkcji przędzy użyto trzech rodzajów włókien odpadowych i wymieszano je z wcześniej nieużywanymi włóknami bawełnianymi w ilości od 5 do 40%. W literaturze można znaleźć wiele publikacji koncentrujących się głównie na wykorzystaniu odzyskanego włókna odpadowego w produkcji przędz, jednakże przeprowadzono dotychczas niewiele badań porównawczych dotyczących wpływu jakości odzyskanych włókien na różne właściwości wytworzonych z nich przędz. W pracy skoncentrowano się na wpływie różnych typów odpadów, jak również ilości odpadów w mieszankach na właściwości różnych typów przędzy.

Tagi:

waste fibre, reused fibres, recycling, fibre blending, fibre cost.

Cytowanie:

Yilmaz D, Yelkovan S, Tirak Y. Comparison of the Effects of Different Cotton Fibre Wastes on Different Yarn Types. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 4(124): 19-30. DOI: 10.5604/01.3001.0010.2340

Opublikowano w numerze nr 4 (124) / 2017, strony 19–30.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook