Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (124) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Modelowanie konstrukcyjne tkanin blackout wzorowanych splotowo stosowanych jako zasłony do wnętrz użyteczności publicznej

Research and development

Autorzy:

  • Szkudlarek Joanna
    Institute of Textiles Architecture, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
  • Snycerski Marek (j/w)

DOI number: 10.5604/01.3001.0010.2662

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pierwszej części artykułu opisano nową konstrukcję tkaniny zaciemniającej, oraz próby jej modyfikowania. Założeniem badań było uzyskanie barierowości tkackiej wobec światła widzialnego VIS w tkaninie zasłonowej wzorowanej splotowo przeznaczonej do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. W tym celu sprawdzono możliwość uzyskania barierowości w tkaninie jednoosnowowej z nawarstwionym wątkiem. Następnie oceniono właściwości barierowe zaprojektowanych struktur tkackich metodą spektrofotometryczną. Uzyskany poziom barierowości potwierdza słuszność hipotezy o możliwości uzyskania takich właściwości w tkaninach wzorowanych żakardowo. W artykule przedstawiono próbę obiektywnej oceny właściwości barierowych tkanin żakardowych typu blackout prowadzoną w oparciu o cyfrową analizę obrazu. Praca jest podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć z zakresu konstrukcji i oceny właściwości barierowych tkanin blackout nowego typu.

Tagi:

blackouts, curtains, weaving blackout, light barrier properties, visible radiation (VIS), suspension systems’ load, digital image analysis system.

Cytowanie:

Szkudlarek J, Snycerski M. Structural Modelling of Blackout Fabrics Patterned by Weave Used as a Curtain in Interior Public Spaces. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 4(124): 45-49. DOI: 10.5604/01.3001.0010.2662

Opublikowano w numerze nr 4 (124) / 2017, strony 45–49.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook