Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (124) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badania wstępne nad wykorzystywaniem włókien otrzymywanych z łodyg Rubiaceae Chinese Fevervine (Paederia foetida)

Research and development

Autor:

  • Hongwei Zhang
    Changzhou Key Laboratory of New Textile Material, Changzhou Textile Garment Institute, Changzhou, P. R. China

DOI number: 10.5604/01.3001.0010.2339

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy jako surowiec do produkcji naturalnych włókien celulozowych wykorzystano łodygi Rubiaceae Chinese Fevervine (Paederia foetida). Za pomocą spektroskopii w podczerwieni oraz elektronowego mikroskopu skaningowego zbadano skład i strukturę włókien. Otrzymane włókna wykazywały dobrą przędliwość. Określono dokładną charakterystykę włókien, m.in.: zawartość celulozy (82,82%), ciężar właściwy (1,323 g/cm3), długość (41 mm), średnicę (40,29 μm), gęstość liniową (2,93 tex), wytrzymałość (18,9 cN/dtex) i wydłużenie (2,87%). Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, że otrzymane włókna mają skład zbliżony do włókien lnianych.

Cytowanie:

Hongwei Z. Preliminary Study on the Exploitation of Chinese Fevervine Fibre. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 4(124): 15-18. DOI: 10.5604/01.3001.0010.2339

Opublikowano w numerze nr 4 (124) / 2017, strony 15–18.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook