Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (124) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie porównawcze właściwości dźwięku tarcia tkanin

Research and development

Autorzy:

 • Wang Pin-Ning
  Department of Creative Fashion Design, Nanya Institute of Technology, Taoyuan, Taiwan R. O. C.
 • Ho Ming-Hsiung
  Department of Mechanical Engineering, Nanya Institute of Technology, Taoyuan, Taiwan R. O. C.
 • Cheng Kou-Bing
  Inorganic/Organic Composite Materials Laboratory, Department of Fiber and Composite Materials, College of Engineering, Head, Textile and Materials Industry Research Institute, Feng Chia University, Taichung, Taiwan R. O. C.
 • Murray Richard
  Department of Clothing Design and Technology, Manchester Metropolitan University, Manchester, United Kingdom
 • Lin Chun-Hao
  Graduate School of Applied Technology, Nanya Institute of Technology, Taoyuan, Taiwan R. O. C.

DOI number: 10.5604/01.3001.0010.2600

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Do analizy spektrum akustycznego czterech tkanin (bawełnianej, lnianej, jedwabnej i wełnianej) zastosowano innowacyjny system automatycznego pomiaru dźwięku tarcia (FSAMS). Do przekształcania sygnałów w dziedzinie czasu w sygnały w dziedzinie częstotliwości wykorzystano metodę szybkiej transformaty Fouriera (FFT). Następnie obliczono współczynniki autoregresji tkanin (ARC, ARF i ARE) i oceniono właściwości mechaniczne tkanin. Wyniki pokazują, że wartości poziomu ciśnienia dźwięku totalnego (LPTS) dla tkanin bawełnianych, lnianych, jedwabnych i wełnianych wzrastają wraz z wartościami współczynnika ARC. Wykazano również, że kluczowe parametry mechaniczne wpływające na tarcie tkaniny nie były takie same dla wszystkich typów tkanin. Parametrami mechanicznymi wpływającymi na wartości LPTS tkaniny bawełnianej były: ciężar i histereza zginania tkaniny, w przypadku tkaniny lnianej największy wpływ miała siła rozciągania, a w przypadku tkaniny wełnianej sprężystość powrotna.

Tagi:

KES-FB, Fast Fourier Transform, auto-regressive coefficients, LPTS.

Cytowanie:

Wang P-N, Ho M-H, Cheng K-B, Murray R, Lin Ch-H. Comparative Study on the Frictional Sound Properties of Woven Fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 4(124): 36-44. DOI: 10.5604/01.3001.0010.2600

Opublikowano w numerze nr 4 (124) / 2017, strony 36–44.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook