Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer 1 (121)
AAA     ENG | POL

Numer 1 (121) / 2017

Pierwsza strona       Spis treści
 

List redaktora
Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Inteligentny system przewidywania sprzedaży detalicznej nowych produktów odzieżowych uwzględniający wyprzedaż

Autorzy: Huang He, Huang He, Liu Qiurui

Poprawa dokładności prognozowania jest bardzo istotna, ale skomplikowana w przypadku przemysłu odzieżowego, zwłaszcza dla nowych produktów oraz szerokiego zakresu czynników wpływających na popyt. Wcześniejsze badania bardziej koncentrowały się na prognozowaniu sprzedaży, niż prognozowaniu popytu. Zmienne wpływające...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1704
| Strony 10–16

Badania i rozwój

Synteza kompozytów z przewodzącymi kokonami jedwabnymi

Autorzy: Kaitsuka Yuki, Goto Hiromasa

W artykule opisano przygotowanie polianilinowych (PANI) kompozytów przy zastosowaniu kokonów i przeprowadzeniu in situ chemicznej utleniającej polimeryzacji. Wytworzone kompozyty  zostały scharakteryzowane za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM), analizy termograwimetrycznej (TGA), spektrofotometrii w podczerwieni (IR) oraz elektronowego...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1705
| Strony 17–22

Kompaktowy niedoprzęd dla poprawy jakości przędz rotorowych

Autorzy: Subbiah Kumarasamy, Dhurai Bhaarathi, Subramaniam Venkatraman

Artykuł dotyczy opracowania kompaktowego systemu, który umożliwiłby wytworzenie kompaktowego niedoprzędu.   Celem jest zmniejszenie skrętu i poprawienie przerabialności niedoprzędu w kolejnych etapach procesu. Kompaktowa przędza bawełniana czesankowa o masie liniowej 9,84 tex była przędziona z wykorzystaniem niedoprzędu...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1706
| Strony 24–31

Opracowanie bezprądowego nanoszenia powłok niklowo-fosforowych na włókna sizalowe

Autorzy: Hemachandran R., Pugazhvadivu M., Jayabal S.

Poprawa właściwości włókien naturalnych jest interesująca z technologicznego punktu widzenia. Wynikiem modyfikacji może być wysoka wytrzymałość, poprawa ekranowania pól elektromagnetycznych (EMI), poprawa właściwości  antystatycznych itp. Powłoki niklowo-fosforowe na włóknach roślinnych umożliwiają wytworzenie różnego rodzaju kompozytów, min....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1707
| Strony 32–35

Zmiany strukturalne zmodyfikowanych techniką PACVD p-aramidowych tekstyliów balistycznych w trakcie przyspieszonego starzenia

Autorzy: Struszczyk Marcin H., Urbaniak–Domagała Wiesława, Puszkarz Adam K., Wilbik-Hałgas Bożena, Cichecka Magdalena, Sztajnowski Sławomir , Puchalski Michał, Miklas Michał, Krucińska Izabella

Proces modyfikowania tekstyliów z wykorzystaniem technologii chemicznego osadzania z fazy gazowej ze wspomaganiem plazmowym, PACVD (eng. Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition) skutkuje znaczącymi zmianami własności powierzchni o wysokiej wydajności. Jednakże głównym problemem wyżej wspomnianej modyfikacji jest uzyskanie stabilnego rezultatu modyfikacji...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1708
| Strony 36–41

Klasyfikacja rodzaju defektów tkanin za pomocą probabilistycznejsztucznej sieci neuronowej oraz za pomocą systemu FPGA

Autorzy: Hasnat Abul, Ghosh Anindya, Khatun Amina, Halder Santanu

W pracy zaprezentowano system klasyfikacji wad tkanin przy użyciu probabilistycznej sieci neuronowej (PNN) i przy zastosowaniu systemu Field Programmable Gate Array (FPGA). PNN pozwala na osiągnięcie dokładności 98 ± 2% dla zbioru danych testowych, podczas gdy system...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1709
| Strony 42–48

Opracowanie tkanin dystansowych bazujących na drutach stalowych i niedoprzędzie węglowym

Autorzy: Ashir Moniruddoza, Sennewald Cornelia, Hoffmann Gerald, Cherif Chokri

Tkaniny dystansowe są stosowane jako wzmocnienie kompozytów polimerowych. Tkaniny te składają się głównie giętkich włókien tekstylnych, które wymagają określonej sztywności dla zastosowania przy różnych naprężeniach udarowych. W pracy wytworzono tkaniny dystansowe zawierające druty stalowe i niedoprzęd węglowy. Przygotowano system...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1710
| Strony 49–55

Wpływ parametrów strukturalnych tkanin na ich układalność

Autorzy: Matusiak Małgorzata

Układalność jest bardzo ważnym parametrem użytkowym tkanin, zwłaszcza stosowanych w odzieży. Wpływa ona na walory estetyczne odzieży, w szczególności jej dopasowanie do sylwetki użytkownika. Układalność tkanin jest efektem wzajemnego oddziaływania sztywności zginania i masy powierzchniowej. W artykule przedstawiono badania...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1227883
| Strony 56–64

Określenie parametrów masowo sprężystych dla symulacji struktur dzianych przy zastosowaniu imperialistycznego algorytmu konkurencji

Autorzy: Mozafary Vajiha, Payvandy Pedram

Celem niniejszej pracy jest optymalizacja parametrów masowo-sprężystych w symulacji układalności struktur dzianych przy wykorzystaniu imperialistycznego algorytmu konkurencji. Zaproponowano model mas i sprężyn symulujących zachowanie dzianin. Następnie, dla polepszenia korelacji pomiędzy strukturami teoretycznymi a rzeczywistymi, określone parametry modelu, takie jak: współczynnik...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1227884
| Strony 65–74

Komfort cieplny dwuwarstwowych dzianin przeznaczonych na odzież sportową dla siatkarzy

Autorzy: Suganthi Thangamuthu, Senthilkumar Pandurangan, Dipika Venugopal

Badano komfort cieplny różnych struktur dzianin wykonanych z włókien modalnych, polipropylenowych i mikrowłókien poliestrowych przeznaczonych na odzież sportową dla siatkarzy. Wytworzono jedenaście rodzajów dzianin, spośród których trzy miały splot lewo-prawy, dwie były platerowane, a sześć miało strukturę dwuwarstwową....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1227885
| Strony 75–80

Lokalna optymlizacja grubości czepka w globalnym bilansie ciepła noworodka

Autorzy: Korycki Ryszard

Globalny transport ciepła w ciele noworodka jest określany za pomocą bilansu ciepła że składnikiem opisującym parowanie potu. Stopień wydatku ciepła to niezbilansowana różnica między metabolicznym wytwarzaniem ciepła a różnymi mechanizmami utraty ciepła we wszystkich częściach ciała. Najbardziej wrażliwa część...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1227886
| Strony 81–88

Wpływ warunków użytkowania na właściwości ochronne biodegradowalnego bioaktywnego sprzętu ochrony układu oddechowego

Autorzy: Majchrzycka Katarzyna, Okrasa Małgorzata

W przypadku narażenia na wdychanie drobnoustrojów chorobotwórczych konieczne jest stosowanie filtrującego sprzęt ochrony układu oddechowego (ang. FRPE). Ponadto, gdy problem ten dotyczy sfery pozazawodowej ważne jest zapewnienie utylizacji zużytego sprzętu w sposób bezpieczny dla środowiska. Zastosowanie biodegradowalnych włóknin o właściwościach...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1227887
| Strony 89–94

Selekcja ubrań przeznaczonych do noszenia przy niskich temperaturach przy uwzględnieniu termofizjologicznego komfortu

Autorzy: Angelova Radostina A., Georgieva Elena, Reiners Priscilla, Kyosev Yordan

Wykorzystano wskaźnik IREQ (required clothing insulation – wymagana ciepłochronność odzieży) do symulacji zdolności termicznej 14 zestawów warstw przeznaczonych do produkcji kurtek zimowych chroniących organizm w niskich temperaturach. Obliczenia te pozwalają ocenić ograniczenia zastosowania odzieży przy założeniu wymaganego komfortu termofizjologicznego, przy...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1227888
| Strony 95–101

Geo-tekstylia do osłony zboczy: otrzymywanie i charakterystyka

Autorzy: Hsieh Jing-Chzi, Lin Ching-Wen, Lou Ching-Wen, Lou Ching-Wen, Hsing Wen-Hao, Hsieh Chien-Teng, Kuo Chih-Yuan, Lin Jia-Horng, Lin Jia-Horng, Lin Jia-Horng, Lin Jia-Horng, Lin Jia-Horng

Mata wegetacyjna jest najczęściej wybieraną formą ochrony zbocza dla zapewnienia odpowiedniego nawodnienia w celu wzrostu roślin. Jest to metoda, która chroni ziemię i środowisko naturalne zgodnie z zaleceniami nauk rolniczych. W artykule opisano otrzymywanie ekologicznej włókninowej maty wegetacyjnej z...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1227889
| Strony 102–107

Badanie początków zastosowania materiałów włóknistych na podstawie twardych artefaktów z chińskich wykopalisk

Autorzy: Tao Yuan, Tao Yuan, Wang Qicai, Yu Weidong

Materiały włókniste są stosowane od bardzo dawna. Jednakże tekstylia szybko się starzeją i większość starożytnych materiałów uległo rozkładowi całkowicie znikając zanim je odnaleziono, co powoduje błędy w datowaniu początku stosowania tekstyliów. Dużą liczbę dowodów pośrednich związanych z dawnymi tekstyliami...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1227890
| Strony 108–112

Identyfikacja naturalnych barwnik w na XVIII-to wiecznych tekstyliach liturgicznych z Dubrownika

Autorzy: Jemo Danijela, Parac-Osterman Djurdjica

W artykule opisano badania przeprowadzone na fragmentach XVIII-to wiecznych szat liturgicznych z Dubrownika. Stosując nowoczesne metody nieinwazyjne i mało niszczące przeprowadzono identyfikację zielonego, niebieskiego i czerwonego koloru, jako dominujących tonów na artefaktach tkanin historycznych. Identyfikacja oparta była na zastosowaniu nowoczesnych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1227891
| Strony 113–120

Opracowanie samooczyszczających tkanin poliestrowych za pomocą chemicznego osadzania z fazy gazowej metylotrichlorosilanu/dimetylodichlorosilanu

Autorzy: Zheng Zhenrong, Zheng Zhenrong, Zhang Nannan, Wang Hongmei, Zhao Xiaoming

Samooczyszczające tkaniny poliestrowe przygotowano metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej, w którym warstwa nanofilamentów polidimetylosiloksanu narastała na włóknach tekstylnych powodując superhydrofobowość i nadając właściwości samoczyszczące. Po obróbce badano wytrzymałość na zerwanie, trwałość mechaniczną i przepuszczalność powietrza. Wyniki wykazały, że zmodyfikowane...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1227892
| Strony 121–124

Wpływ koagulantów na procesy sedymentacji osadów i jakość ścieków włókienniczych

Autorzy: Kos Lech

Celem badań była ocena wpływu koagulantów organicznych na procesy sedymentacji osadów i jakość ścieków włókienniczych. Ilość tworzących się osadów oraz zachodzące procesy sedymentacji zależały od rodzaju użytego koagulanta, a także od składu i charakteru jonowego związków obecnych w ściekach....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1227893
| Strony 126–130

Drgania elastycznie podpartych mas oddzielonych od siebie warstwą włóknistą

Autorzy: Zajączkowski Jerzy

W artykule przedstawiono problem przenoszenia drgań przez warstwę tekstylną. Sformułowano matematyczny model układu o dwóch stopniach swobody, zawierającego warstwę tekstylną i pobudzanego do drgań przez elektromagnes. Numeryczna symulacja pokazała, że warstwa tekstylna zwiększa częstotliwość rezonansową.

  więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1227894
| Strony 131–133

Probabilistyczne prognozowanie krytycznej długości pęknięcia przy podstawie zęba koła walcowego układu napędowego przędzarki obrączkowej Fiomax 2000

Autorzy: Rysiński Jacek, Drobina Robert, Tomaszewski Jerzy

W pracy opisano metodę wyznaczenia prawdopodobieństwa osiągnięcia krytycznej długości pęknięcia przy podstawie zęba koła walcowego układu napędowego przędzarki obrączkowej Fiomax 2000. Do wyznaczenia zależności długości pęknięcia zmęczeniowego od liczby cykli zastosowano wzór Parisa-Erdogano. Badaniom doświadczalnym poddano koła walcowe o geometrii...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1227895
| Strony 134–144

Informacje ogólne

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook