Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (121) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Selekcja ubrań przeznaczonych do noszenia przy niskich temperaturach przy uwzględnieniu termofizjologicznego komfortu

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1227888

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Wykorzystano wskaźnik IREQ (required clothing insulation – wymagana ciepłochronność odzieży) do symulacji zdolności termicznej 14 zestawów warstw przeznaczonych do produkcji kurtek zimowych chroniących organizm w niskich temperaturach. Obliczenia te pozwalają ocenić ograniczenia zastosowania odzieży przy założeniu wymaganego komfortu termofizjologicznego, przy określonej aktywności użytkowników i w danych warunkach pogodowych. Uzyskane wyniki badań skorelowano z obowiązującymi normami. Wyniki badań mają praktyczne zastosowanie, gdyż pozwalają ocenić skuteczność ochrony przed zimnem danych zestawów warstw tekstylnych na etapie projektowania ubioru, przed sprawdzeniem gotowego wyrobu w praktyce.

Tagi:

cold environment, thermophysiological comfort, IREQ index, design stage, prediction, insulation abilities.

Cytowanie:

Angelova RA, Georgieva E, Reiners P, Kyosev Y. Selection of Clothing for a Cold Environment by Predicting Thermophysiological Comfort Limits. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 1(121): 95-101. DOI: 10.5604/12303666.1227888

Opublikowano w numerze nr 1 (121) / 2017, strony 95–101.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook