Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (121) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Określenie parametrów masowo sprężystych dla symulacji struktur dzianych przy zastosowaniu imperialistycznego algorytmu konkurencji

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1227884

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Celem niniejszej pracy jest optymalizacja parametrów masowo-sprężystych w symulacji układalności struktur dzianych przy wykorzystaniu imperialistycznego algorytmu konkurencji. Zaproponowano model mas i sprężyn symulujących zachowanie dzianin. Następnie, dla polepszenia korelacji pomiędzy strukturami teoretycznymi a rzeczywistymi, określone parametry modelu, takie jak: współczynnik sztywności, współczynnik tłumienia, wydłużenie, topologia i naturalna długości sprężyny zoptymalizowano posługując się imperialistycznym algorytmem konkurencji (ICA). Parametry określono przy użyciu planowania eksperymentu metodą Taguchi. Przedstawiono i porównano symulacje układalności z rzeczywistą układalnością dzianin. Stwierdzono, że opracowany model pozwala na przewidywanie układalności dzianin z dokładnością do 2,4%.

Tagi:

mass spring model, knitted fabric, fabric drape behavior, Taguchi method, Imperialist Competitive Algorithm.

Cytowanie:

Mozafary V, Payvandy P. Definition of Mass Spring Parameters for Knitted Fabric Simulation Using the Imperialist Competitive Algorithm. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 1(121): 65-74. DOI: 10.5604/12303666.1227884

Opublikowano w numerze nr 1 (121) / 2017, strony 65–74.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook