Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (121) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Klasyfikacja rodzaju defektów tkanin za pomocą probabilistycznejsztucznej sieci neuronowej oraz za pomocą systemu FPGA

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1709

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy zaprezentowano system klasyfikacji wad tkanin przy użyciu probabilistycznej sieci neuronowej (PNN) i przy zastosowaniu systemu Field Programmable Gate Array (FPGA). PNN pozwala na osiągnięcie dokładności 98 ± 2% dla zbioru danych testowych, podczas gdy system FPGA pozwala na osiągnięcie dokładności około 94 ± 2%. System FPGA pracuje przy częstotliwości 50,777 MHz, co odpowiada 19,694 ns.

Tagi:

classification, fabric defect, field programmable gate arrays, radial basis function, probabilistic neural network.

Cytowanie:

Hasnat A, Ghosh A, Khatun A, Halder S. Pattern Classification of Fabric Defects Using a Probabilistic Neural Network and Its Hardware Implementation using the Field Programmable Gate Array System. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 1(121): 42-48. DOI: 10.5604/01.3001.0010.1709

Opublikowano w numerze nr 1 (121) / 2017, strony 42–48.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook