Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (125) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Otrzymywanie poliestrowych przędz przewodzących poprzez nanoszenie nanocząstek srebra i miedzi

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0010.4623

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Połączenie tekstyliów i elektroniki w jednej strukturze doprowadziło do rozwoju inteligentnych tekstyliów znajdujących zastosowanie w celach funkcjonalnych i produktach specjalnych. Przędza przewodząca, jako niezbędny składnik inteligentnych wyrobów włókienniczych, może być otrzymywana za pomocą szeregu różnych technik. Celem badania było nadanie przewodnictwa przędzy poliestrowej poprzez powlekanie jej nanocząsteczkami srebra i miedzi. Zbadano morfologię powierzchni i przewodnictwo elektryczne powleczonych przędz, a także ich odporność na pranie. Przędze wykazywały dobrą retencję nanocząstek, co potwierdzała bardzo mała utrata przewodności materiału.

Tagi:

coatings, nanoparticles, technical yarn, smart textiles.

Cytowanie:

Ahmad S, Ashraf M, Ali A, Shaker K, Umair M, Afzal A, Nawab Y, Rasheed A. Preparation of Conductive Polyethylene Terephthalate Yarns by Deposition of Silver & Copper Nanoparticles. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 5(125): 25-29. DOI: 10.5604/01.3001.0010.4623

Opublikowano w numerze nr 5 (125) / 2017, strony 25–29.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook