Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (125) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Modelowanie zachowania poziomych lin kotwiczących podczas powstrzymywania spadania z wysokości

Research and development

Autor:

  • Baszczyński Krzysztof
    Department of Personal Protective Equipment, Central Institute for Labour Protection - National Research Institute (CIOP-PIB), Łódź, Poland

DOI number: 10.5604/01.3001.0010.4634

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Podstawowymi materiałami stosowanymi do produkcji poziomych lin kotwiczących dla indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości są liny i tkane taśmy włókiennicze. Poziome liny kotwiczące wpływają w istotny sposób na przebieg sił działających na człowieka podczas powstrzymywania jego spadania, drogę na jakiej to zachodzi oraz przebieg sił działających na konstrukcję stanowiska pracy. Z tego względu producent sprzętu ochronnego musi szacować te wielkości dla różnych warunków użytkowania np. stosując symulację numeryczną wykorzystującą zweryfikowany model. Model przedstawiony w artykule opiera się na zależnościach mechanicznych opisujących konstrukcję poziomej liny oraz nieliniowych modelach reologicznych obiektów lepko sprężystych Maxwella i Kelvina-Voigta. Strukturę modelu opisano układem nieliniowych równań różniczkowych z parametrami wynikającymi z charakterystyk statycznych siła obciążająca – wydłużenie oraz czasowych przebiegów siły obciążającej wybrane liny i tkane taśmy włókiennicze. Model został użyty do symulacji zachowania różnych wariantów konstrukcyjnych poziomych lin kotwiczących. Porównanie zasymulowanych numerycznie odpowiedzi modelu z wynikami badań laboratoryjnych wykazało zadowalającą jego dokładność, a co za tym idzie możliwość wykorzystania do projektowania sprzętu ochronnego.

Tagi:

protective equipment, falls from a height, horizontal anchor lines, webbing, fibre rope, elongation, performance test.

Cytowanie:

Baszczyński K. Modeling the Performance of Horizontal Anchor Lines During Fall Arrest. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 5(125): 95-103. DOI: 10.5604/01.3001.0010.4634

Opublikowano w numerze nr 5 (125) / 2017, strony 95–103.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook