Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (123) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena właściwości filtracyjnych struktur włókninowych zawierających superabsorbent stosowanych w konstrukcji sprzętu ochrony układu oddechowego

Research and development

Autor:

  • Brochocka Agnieszka
    Central Institute for Labour Protection - National Research Institute, Warsaw, Poland

DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1691

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości ochronnych i użytkowych opracowanych zmodyfikowanych pojedynczych i złożonych struktur włókninowych w zakresie penetracji wobec aerozoli stałych i ciekłych, oporów przepływu powietrza oraz zdolności do sorpcji wilgoci z powietrza podczas pracy oddychania. Modyfikacja polegała na wprowadzeniu ładunków elektrostatycznych w strukturę włókien polimerowych oraz superabsorbentu polimerowego (SAP) bezpośrednio do strefy wytwarzania włókien polimerowych w procesie melt-blown. Wytworzono struktury włókninowe o różnej budowie morfologicznej w postaci: włóknin osłonowych zawierających SAP o różnej ziarnistości oraz włóknin filtracyjnych z ładunkiem i bez ładunku elektrostatycznego. Charakteryzowały się one dobrą skutecznością filtracji przy zachowaniu oporów przepływu powietrza na odpowiedni poziomie i dobrą zdolnością do gromadzenia wilgoci. Badania pokazują nowe aplikacje struktur włókninowych zawierających polimer SAP w sprzęcie ochrony układu oddechowego, w którym będą pełnić określone funkcje w ciężkich warunkach pracy tj. wysokich temperaturach i wilgotności względnej powietrza z ukierunkowaniem na poprawę komfortu higienicznego podczas użytkowania.

Tagi:

nonwoven structure, filtering efficiency, superabsorbent polymers, respiratory protective devices, melt-blown process.

Cytowanie:

Brochocka A. Filtration Properties of Nonwoven Structures with Superabsorbents for Respiratory Protective Devices.FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 3(123): 62-67. DOI: 10.5604/01.3001.0010.1691

Opublikowano w numerze nr 3 (123) / 2017, strony 62–67.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook