Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (123) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Zależność charakterystyk strukturalnych przędzy poliamidowej od parametrów procesu teksturowania

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1694

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W procesie teksturowania, w wyniku działania sił mechanicznych i wysokich temperatur, ma miejsce dezorientacja elementów strukturalnych. W pracy zbadano wpływ parametrów technicznych i technologicznych procesu teksturowania na strukturę przędzy poliamidowej. Jako materiał doświadczalny zastosowano multifilamentowy PA6.6 POY. Zastosowano trzy prędkości wyjściowe przędzy: 600, 700, 800 i 900 m/min, a temperatura ogrzewania wynosiła 200, 210 i 220 °C. Analizowano gęstość, stopień krystaliczności, stopień orientacji, średnicę poszczególnych filamentów, zawartość grup końcowych -NH2 i -COOH oraz całkowitą zawartość grup końcowych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że na analizowane właściwości strukturalne ma większy wpływ temperatura, niż prędkości wyjściowych przędzy. Po analizie wyników badań określono współczynnik korelacji między parametrami procesu a analizowanymi cechami strukturalnymi przędzy.

Tagi:

false twist, structural characteristics, textured yarns.

Cytowanie:

Trajkovic D, Savic M, Kostic M, Majstorovic D, Stojanovic P, Stepanovic J. Dependence of Structural Characteristics of Polyamide Textured Yarns on the Parameters of the False Twist Yarn Texturing Process. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 3(123): 79-85. DOI: 10.5604/01.3001.0010.1694

Opublikowano w numerze nr 3 (123) / 2017, strony 79–85.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook