Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (123) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Impulsowe wzbudzenie drgań systemu zawierającego warstwę włóknistą

Research and development

Autor:

DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1703

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy analizowano drgania masy opartej na warstwie włóknistej, wywołane działaniem impulsu. Sformułowano model matematyczny układu zawierającego elastyczną sprężynę i elektromagnes. Symulacja numeryczna pokazała, że elektromagnes może zapewnić utrzymanie siły ściskającej działającej na warstwę tekstylną, pod warunkiem, że okres drgań własnych układu będzie krótszy niż czas trwania impulsu.

Tagi:

pulse excitation, textile layer.

Cytowanie:

Zajączkowski J. Pulse Excitation of a System Containing a Textile Layer. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 3(123): 139-141. DOI: 10.5604/01.3001.0010.1703

Opublikowano w numerze nr 3 (123) / 2017, strony 139–141.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
tel. (48-42) 638-03-63
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook