Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (123) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Analiza jednorodności włóknin wytwarzanych przy użyciu kolektorów statycznych i dynamicznych

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1689

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy porównano wytrzymałość na rozciąganie, porowatość, grubość i morfologię różnych fragmentów włóknin wytworzonych przy użyciu kolektorów statycznych i dynamicznych. Zbadano wpływ sposobu działania kolektorów na właściwości otrzymanych włóknin. Zaobserwowano znaczącą niejednorodność właściwości włóknin wytworzonych przy użyciu kolektorów statycznych. Stwierdzono, że kolektory pracujące w trybie dynamicznym zmniejszają odchylenia właściwości pomiędzy różnymi sekcjami włóknin. Poprzez wybranie odpowiedniego sposobu działania kolektora, można uzyskać włókninę o pożądanej orientacji.

Tagi:

electrospinning, template, collectors, alignment, pore, mechanical property.

Cytowanie:

Pathalamuthu P, Shahana ST, Nivedha U Siddharthan A, Giridev VR. Analysis of the Inhomogeneity of an Electrospun Mat Produced Using Static and Dynamic Collectors of Different Template Design, Including its Mitigation. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 3(123): 53-61. DOI: 10.5604/01.3001.0010.1689

Opublikowano w numerze nr 3 (123) / 2017, strony 53–61.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook