Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (123) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wytwarzanie jedwabnych nanowłókien z dodatkiem nanorurek węglowych

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1687

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Za pomocą elektroprzędzenia wytworzono jedwabne nanowłókna z dodatkiem nanorurek węglowych. Zbadano wpływ nanorurek węglowych na morfologię, strukturę, właściwości mechaniczne i przewodność elektryczną j nanowłókien. Morfologię i mikrostrukturę otrzymanych nanowłókien scharakteryzowano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (FESEM) i transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM). Wyniki badań rentgenowskich i cieplnych wykazały, że dodanie nanorurek nie wywierało istotnego wpływu na strukturę nanowłókien w porównaniu do niemodyfikowanych nanowłókien fibroinowych. Poprzez dodanie nanorurek uzyskano polepszenie właściwości mechanicznych, została również polepszona przewodność elektryczna nanowłókien. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że jedwabne nanowłókna z dodatkiem nanorurek węglowych mogą być stosowane w materiałach do naprawy nerwów dzięki ich doskonałym właściwościom mechanicznym i przewodności elektrycznej.

Tagi:

silk; MWNTs, electrospinning, reinforce electrical conductivity.

Cytowanie:

Zuo L, Zhang F, Gao B, Zuo B. Fabrication of Electrical Conductivity and Reinforced Electrospun Silk Nanofibers with MWNTs. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 3(123): 40-44. DOI: 10.5604/01.3001.0010.1687

Opublikowano w numerze nr 3 (123) / 2017, strony 40–44.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook