Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (123) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ kształcenia na proces zarządzania wiedzą w serbskich przedsiębiorstwach tekstylnych

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

 • Zakin Mila
  Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, University of Novi Sad, Zrenjanin, Republic of Serbia
 • Stanisavljev Sanja (j/w)
 • Pečujlija Mladen
  Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia
 • Markoski Branko
  Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, University of Novi Sad, Zrenjanin, Republic of Serbia
 • Mitrović Vojin
  Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia
 • Vlahović Marko
  Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, University of Novi Sad, Zrenjanin, Republic of Serbia

DOI number: 10.5604/01.3001.0010.1683

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W artykule podkreślono znaczenie prawidłowego zarządzania zasobami ludzkimi na wzrost wydajności i konkurencyjności biznesu. W pracy skoncentrowano się głównie na tym, czy i w jakim stopniu pracownicy dzięki cechom społeczno-demograficznym mają decydującą rolę w pomyślnym wdrażaniu programu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach włókienniczych na terenie Serbii. Celem badawczym było określenie wpływu wykształcenia respondentów (niezależnej zmiennej) na wymiary zarządzania wiedzą (zmienna zależna). Próbka respondentów składała się z 336 pracowników z 83 serbskich firm tekstylnych. Znaczące wyniki odnotowano w wymiarze kultury organizacyjnej, procesie zdobywania wiedzy i przewagi konkurencyjnej. Odpowiedni dobór kadry pracowniczej może wpływać na wyżej wspomniane jednostki organizacyjne w przedsiębiorstwie. Inwestycje zarówno w kapitał intelektualny pracowników, jak i we wszystkie procesy technologiczne umożliwiają pełne wdrożenie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz poprawę sytuacji przemysłu tekstylnego w Serbii.

Tagi:

knowledge management, social characteristics, organisational culture,acquisition process, competitive advantage, Serbia textile enterprises.

Cytowanie:

Zakin M, Stanisavljev S, Pečurlija M, Markoski B, Mitrović V, Vlahović M. Impact of the Educational Attainment of the Knowledge Management Process in Serbian Textile Enterprises. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 3(123): 14-19. DOI: 10.5604/01.3001.0010.1683

Opublikowano w numerze nr 3 (123) / 2017, strony 14–19.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook